Culture and Public

Adressbook of the institutions, associations, cultural centers and cultural - art associations of Vojvodina's SlovaksNárodnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji

National council of the Slovak national minority

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV

21 000 Novi Sad

Tel./fax: 021/42 29 89

E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

Predsedníčka Anna Tomanová Makanová

 

Matica slovenská v Srbsku

Maticka slovačka u Srbiji

Slovak Matica in Serbia

Maršala Tita 18

21 470 Bački Petrovac

Tel./Fax: 021/78 02 48

E-mail: msjbp@stcable.net

Predsedníčka Katarína Melegová Melichová

 

Slovenské vydavateľské centrum

Slovački izdavacki centar

Slovak publishing center

14 VÚSB 4-6

21 470 Bački Petrovac

Tel./Fax: 021/780 159

E-mail: svcentrum@stcable.rs

Riaditeľ Vladimír Valentík

 

Slovenské vojvodinské divadlo

Slovačko vojvodansko pozorište

Vojvodina Slovaks theatre

Kollárova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svdivadlo@stcable.net

URL: www.petrovec.com/svd

Riaditeľ Pavel Čáni

 

Kultúrno-informačné stredisko

Kulturno-informativni centar

Cultural informative center

Slovenska 22

21 211 Kisač

Tel./Fax: 021/827 642

E-mail: kic@eunet.rs, kis.kysac@gmail.com

URL: www.kic-kisac.co.rs

Riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac

 

Dom kultúry 3. október

Dom kulture 3. oktobar

The courthouse " Dom kultúry 3. október "

Maršala Tita 46

26 210 Kovačica

Tel./Fax: 013/ 661 112, 013/660 666

E-mail: dkulture@gmail.com

Riaditeľ Ján Marko

 

Dom kultúry Michala Babinku

Dom kulture Mihala Babinke

The courthouse " Dom kultúry Michal Babinka "

Trg oslobođenja 1

26 215 Padina

Tel.: 013/667 235

E-mail: dkmb@panet.co.rs

Riaditeľka Anna Sládečeková

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Centar za kulturu Stara Pazova

The cultural center Stará Pazova

Svetosavska 27

22 300 Stara Pazova

Tel. 022/312 114, 022/311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs

URL: www.czkstarapazova.com

Riaditeľ Alexander Bako

 

Knižnica Štefana Homolu

Biblioteka Štefana Homole

Library of Štefan Homola

Narodne revolucije 9

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/781 335

E-mail: shomolu@stcable.net

Riaditeľka Jarmila Stojmirović

 

Obecná knižnica Kovačica

Opštinska biblioteka Kovačica

Community library Kovačica

Maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 013/662 471

Fax: 013/660 800

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.com

Riaditeľka Mária Ďurišová

 

Slovakistická vojvodinská spoločnosť

Slovakističko vojvodansko društvo

Vojvodina's Slovacistic Association

 Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Novi Sad

Tel.: 021/401 220

Fax: 021/455 046

E-mail: tyr@neobee.net

Predseda Michal Týr

 

Galéria Zuzky Medveďovej

Galerija Zuzke Medveđove

The Gallery of Zuzka Medveďová

Kolarova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svdivadlo@stcable.net

URL: www.petrovec.com/svd

Riaditeľ Pavel Čáni

 

Galéria insitného umenia Kovačica

Galerija naivne umetnosti Kovačica

The Gallery of naive art Kovačica

Masarikova 65

26 210 Kovačica

Tel: 013/661 157, 013/660 500

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL: www.naivnaumetnost.com

Riaditeľka Mária Raspirová

 

Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica

Medzinarodni etno center Babka Kovačica

International ethno center Babka Kovačica

Vinogradarska 7

26 210 Kovačica

Tel.: 013/661 522

E-mail: office@babka-center.com

URL: www.babka-center.com

Riaditeľ Pavel Babka

 

Asociácia slovenských spolkov žien

Asocijacija slovačkih udruženja žena

Asociation of Slovak society of women

Maršala Tita 5-7

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 064 12 84 392

E-mail: stmila@neobee.net

Predsedníčka Ľudmila Berédiová - Stupavská

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Pozorište VHV Bački Petrovac

The theatre VHV Báčsky Petrovec

Kollarova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel./fax: 021 780 034

E-mail: divadlo@vhv.rs

URL: www.vhv.rs

Riaditeľ Ján Černák

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici

Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Amateur theatre Janko Čeman in Pivnica

Vojvodinska 25

21 469 Pivnice

Tel: 021 756 550

E.mail: jceman@eunet.rs

URL: www.dida.co.rs

Predseda Mirko Gedra

 

Art centrum chlieb a hry

Art centar hleba i igara

Art center bread and games

Slovenski trg 2

22 300 Stara Pazova

Tel./fax.: 022/314 413

E-mail: info@miroslavbenka.com

URL: www.miroslavbenka.com

Riaditeľ Miroslav Benka

 

KOS Mladosť

KPD Mladost

Cultural edifying Association Mladosť

Kukučínova 16

23 207 Aradac

Tel.: 064/669711

E-mail: kudmladostaradac@gmail.com

Predsedníčka Marína Malo

 

Slovenský dom MOMS

Slovački dom MOMS

The Slovak house of the local community of Slovak Matica in Serbia

Šafarikova 1

21 400 Bačka Palanka

Tel.: 021/751 121, 021/750 706

E-mail: momsjbp@eunet.rs

Predseda Juraj Beláni

 

KUS Petrovská družina

KUD Petrovačka družina

Cultural Art Association Petrovská družina

Kolarova 3

21 470 Bački Petrovac

Tel./fax: 021/782 215

E-mail: kveta@neobee.net

Predsedníčka Kvetoslava Benková

 

Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké folklórne stredisko Krajan - Vojvodina

Slovački vojvođanski kulturno-umetnički folklorni centar Krajan - Vojvodina

Narodne revolucije 20

21 470 Bački Petrovac

Tel: +381 62 22 34 60

E-mail: krajan.vojvodina@gmail.com, mciliak@gmail.com

URL: www.krajan-vojvodina.rs

Predseda  Michal Čiliak

 

Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato

Folk Association MOMS Biele Blato

Ive Lola Ribara 15

23 205 Belo Blato

Tel.: 023/889 056

Predseda Jarmila Hrončíková

 

SKUS Štefánik

SKPD Štefanik

Slovak Cultural Art Association Štefánik

Nušićeva 7

22 253 Bingula

 

KUS Sládkovič

KUD Sladkovič

Cultural Art Association Sládkovič

Braće Gavrajić 1

11 275 Boljevci

Tel: 063/29 58 53

Predseda Zdenko Častvan

 

SKOS v Erdevíku

SKPD u Erdeviku

Cultural Art Association Erdevík

Masarikova 2

22 230 Erdevik

Tel: 022 755 004

E-mail: oberedi@gmail.com

Predseda Andrej Berédi

 

SKUS Jánošík

SKUD Janošik

Cultural Art Association Jánošík

Maršala Tita 5

26 362 Janošik

Tel.: 013/647 162

URL: www.kusjanosik.co.rs

Predsedníčka: Veronka Chrťanová

 

KUS Zvolen

KUD Zvolen

Cultural Art Association Zvolen

Maršala Tita 85

21 472 Kulpin

Tel.: 021/786 561, 062/22 34 60

E-mail: kuszvolen@neobee.net

Predseda Michal Čiliak

 

KUS Štefánik

KUD Štefanik

Cultural Art Association Štefánik

Maršala Tita 13

25 234 Lalić

Tel: 025 870 030

E-mail: anakakajanko@gmail.com

Predseda Ján Benka

 

KUS Mladosť

KUD Mladost

Cultural Art Association Mladosť

Maršala Tita 60

21 315 Lug

Tel.: 064/505 34 49

Predsedníčka Ivana Habrová

 

KUS Silbaš

KUD Silbaš

Cultural Art Association Silbaš

Petra Drapšina 61

21 433 Silbaš

Tel.: 021 764 712

E-mail:silbasanik

Predseda Samuel Žiak

 

KUS Jednota

KUD Jedinstvo

Cultural Art Association Jednota

Svetog Save 74

22 240 Šid

Tel.: 022/714 116

Predseda Vladimír Čáni

 

KUS Bratstvo

KUD Bratstvo

Cultural Art Association Bratstvo

Slovenska 5

26 370 Hajdučica

Tel.:013 864 194

E-mail: polip.d@ptt.rs

Predseda Michal Hrudka

 

SKOS Šafárik

SKPD Šafarik

Slovak Cultural Edifying Association Šafárik

Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovci

Tel./fax: 011/8465 110

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com, kpdsafarik@beotel.net

URL: www.kpdsafarik.co.rs, www.skossafarik.com

Predseda Štefan Vitíz

 

SKOS Detvan

SKPD Detvan

Slovak Cultural Edifying Association Detvan

Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 013 366 500, 013 303 988

E-mail: oravectereza@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com

URL: www.detvan.com

Predseda Miroslav Oravec

 

KUS Jána Kollára

KUD Jana Kolara

Cultural Art Association Ján Kollár

Maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 114

E-mail: jkolar@abakusbp.net

Predsedníčka Blanka Bujzášová

 

SKUS Pivnica

SKUD Pivnice

Slovak Cultural Art Association Pivnica

Vojvođanska 82

21 469 Pivnice

Tel/fax..: 021/756 098

E-mail: skuspiv@eunet.rs

URL: www.skuspivnica.org.rs

Predseda Valentín Grňa

 

SKC P. J. Šafárika

SKC P. J. Šafarik

Slovak Cultural Center J. Šafárika

Vuka Karadžića 2/a

21 000 Novi Sad

Tel./fax: 021/524 459

E-mail: safarikns@gmail.com

 

URL: www.safarik.org.rs

Predseda Pavel Kríž

 

KOS Jednota

KPD Jedinstvo

Cultural Edifying  Association Jednota

Maršala Tita 58

21 412 Gložan

Tel./fax: 021/788 122, 065/47 88 122

E-mail: mzglozan@hotmail.rs

Predseda Michal Hataľa

 

SKUS h Janka Čmelíka

SKUD h Janka Čmelika

Slovak Cultural Art Association h Janka Čmelíka

Ćirila i Metodija 11

22 300 Stara Pazova

Tel./fax: 022 310 676

E-mail: skusjcm96@gmail.com

Predsedníčka Anna Lepšanović

 

Komorný zbor Zvony

Kamerni hor Zvona

Chamber choir Zvony

Čmelikova 39

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 139

E-mail: zvony@neobee.net

Predseda Juraj Súdi

 

Komorný zbor Musica Viva

Kamerni hor Musica Viva

Chamber choir Musica Viva

 XIV VUSB 7-9

21 470 Bački Petrovac

Tel.021/780 614

E-mail: leaf@stcable.net

Predsedníčka Mariena Stankovićová-Kriváková