Kultúra a širšia verejnosť

Adresár inštitúcií, ustanovizní, združení, kultúrnych stredísk a kultúrno-umeleckých spolkov vojvodinských Slovákov

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV

21 000 Nový Sad

Tel./fax: 021/422 989

E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

Predsedníčka: Libuška Lakatošová

 

Matica slovenská v Srbsku

Matica slovačka u Srbiji

Ul. maršala Tita 18

21 470 Báčsky Petrovec

Tel./Fax: 021 780 248

E-mail: msjbp@stcable.net

Predseda: Branislav Kulík

 

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny

Slovačka redakcija Televizije Vojvodine

Sutjeska 1

21 000 Nový Sad

Tel.: 021/210 14 80, 021/210 14 20

E-mail: dennik@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Milan Kulík

 

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad

Slovačka redakcija Radija Novi Sad

Kamenická cesta 45

21 000 Nový Sad - Petrovaradín

Tel.: 064 22 55 101

E-mail: slovacka.radio@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Martin Prebudila

 

NVU Hlas ľudu

NIU „Hlas ljudu“

Bulvár oslobodenia 81/V

21 101 Nový Sad

Tel.: 021/47 20 840

E-mail: nvuhlasludu@hl.rs, office@hl.rs

Úradujúca riaditeľka: Milana Arnjaš

 

Slovenské vydavateľské centrum

Slovački izdavački centar

14 VÚSB 4-6

21 470 Báčsky Petrovec

Tel./Fax: 021/780 159

E-mail: svcentrum@stcable.rs, svc.petrovec@gmail.com

Riaditeľ: Vladimír Valentík

 

Slovenské vojvodinské divadlo

Slovačko vojvođansko pozorište

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svpozoriste@gmail.com

URL: svdivadlo.wixsite.com/divadlo

Riaditeľka: Viera Krstovská

 

Múzeum vojvodinských Slovákov

Muzej vojvođanskih Slovaka

Ul. maršala Tita 23, 

Ul. Maksima Gorkog 17 (kancelária)

21 470 Báčsky Petrovec

Tel: 062 38 33 78

E-mail: muzejvs@gmail.com

URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová-Pintírová

 

Kultúrne centrum Kysáč

Kulturni-centar Kisač

Slovenská 22

21 211 Kysáč

Tel./Fax: 021/827 642

E-mail: kis.kysac@gmail.com

Riaditeľ: Pavel Surový

 

Dom kultúry 3. októbra

Dom kulture „3. oktobar“

Ul. maršala Tita 46

26 210 Kovačica

Tel./Fax: 013 661 112, 062 88 50 814

E-mail: dkulture@gmail.com

URL: www.kultura-kovacica.com

Riaditeľ: Ján Tomáš

 

Dom kultúry Michala Babinku

Dom kulture „Mihal Babinka“

Námestie oslobodenia 1

26 215 Padina

Tel.: 013 667 235, 062 77 82 88

E-mail: dkmbpadina@gmail.com

Riaditeľka: Anička Elchekhová

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Centar za kulturu Stara Pazova

Svetosavská 27

22 300 Stará Pazova

Tel. 022/312 114, 022/311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs,

centarzakulturu.starapazova@gmail.com

URL: www.czkstarapazova.com

Riaditeľ: Vladimir Kerkez

 

Knižnica Štefana Homolu

Biblioteka „Šćefan Homola“

Národnej revolúcie 9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021 781 335

E-mail: kniznicashomolu@gmail.com

Riaditeľka: Anna Speváková

 

Obecná knižnica Kovačica

Opštinska biblioteka Kovačica

Ul. maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 013 662 471

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.com

Riaditeľ: Slobodan Stevanovski

 

Slovakistická vojvodinská spoločnosť

Slovakističko vojvođansko društvo

Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Nový Sad

Tel.: 063 86 23 994

E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

Predsedníčka: Zuzana Týrová

 

Galéria Zuzky Medveďovej

Galerija Zuske Medveđove

Ul. maršala Tita 23, 

Ul. Maksima Gorkog 17 (kancelária)

21 470 Báčsky Petrovec

Tel: 062 38 33 78

E-mail: muzejvs@gmail.com

URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová-Pintírová

 

Galéria insitného umenia Kovačica

Galerija naivne umetnosti Kovačica

Masarykova 65

26 210 Kovačica

Tel: 013 661 157, 013 660 509

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL: www.naivnaumetnost.com

Riaditeľka: Anna Žolnajová-Barcová

 

Galéria SND

Galerija SND

Slovenská 47

21 211 Kysáč

E-mail: michalmadacky@gmail.com

Tel: 063 1919336

Vedúci: Michal Madacký

 

Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica

Međunarodni etno centar „Babka“ Kovačica

Vinogradarska 7

26 210 Kovačica

Tel.: 013/661 522

E-mail: pavel.babka@babka.rs

URL: www.babka.rs

Riaditeľ: Pavel Babka

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Pozorište VHV Bački Petrovac

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 062 978 11 71

E-mail: vhvpetrovec@gmail.com

URL: www.vhv.org.rs

Riaditeľ: Jaroslav Zima

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici

Amatersko pozorište „Janko Čeman“ u Pivnicama

Vojvodinská 25

21 469 Pivnica

Tel: 021 756 550, 062 85 27 593

064 30 37 802 (sekretárka Olga Ćosić)

E.mail: jceman94@gmail.com

Predseda: Mirko Gedra

 

Art centrum Chlieb a hry

Art centar Hleba i igara

Slovenské námestie 2

22 300 Stará Pazova

Tel./fax.: 022/314 413

E-mail: benkamiroslav@yahoo.com, miroslavbenka.hl@gmail.com

Riaditeľ: Miroslav Benka

 

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM

Udruženje građana KOKRAM

Janka Bartoša 23

26 210 Kovačica

Tel: 063/856 74 67

E-mail: kokram26210@gmail.com

Predsedníčka: Darina Puškárová

 

Asociácia slovenských spolkov žien

Asocijacija slovačkih udruženja žena

Ul. maršala Tita 2

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 88 76 595

E-mail: assz.bp@gmail.com

URL: www.assz.org.rs

Predsedníčka: Viera Miškovicová

 

Kultúrne centrum Aradáč

Kulturni centar Aradac

Kukučínova 16

23 207 Aradáč

Tel.: 060 611 12 41, 064/163 02 83

E-mail: kc.aradac@gmail.com, igl.ivek@gmail.com

Predseda: Ján Zvara

 

Slovenský dom MOMS

Slovački dom MOMS

Šafárikova 1

21 400 Báčska Palanka

Tel.: 060/1495 744

E-mail: sdbpalanka@gmail.com

Predsedníčka: Drahoslava Čief

 

KUS Petrovská družina

KUD „Petrovačka družina“

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 424 369

E-mail: druzinapetrovec@gmail.com

Predsedníčka: Daniela Gedeľovská

 

Mládežnícke združenie Y.M.C.A Srbsko

Omadinsko udruženje „Y.M.C.A“ Srbija

Ul. XIV VUSB 28

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 061 166 60 26

E-mail: ymca.bpetrovec@gmail.com, ymca.fspetrovcan@gmail.com

Predseda: Pavel Pavlíni

 

SKUS Milan Rastislav Štefánik

SKPD „Milan Rastislav Štefanik“

Nušićova 8

22 253 Binguľa

Tel: 064 268 86 20

E-mail: tijana.farkas06@gmail.com

Predseda: Milko Horvát

 

KUS Sládkovič

KUD „Sladkovič“

Bratov Gavrajićovcov 1

11 275 Boľovce

Tel: 064/5500626

E-mail: boljevci.kudsladkovic@gmail.com

Predseda: Marijan Šajben

 

SKOS Šafárik

SKPD „Šafarik“

Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovce

Tel. 063/585 211

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com

URL: www.kpdsafarik.co.rs

Predseda: Željko Čapeľa

 

SKOS v Erdevíku

SKPD u Erdeviku

Masarykova 2

22 230 Erdevík

Tel: 063 76 37 447, 022/752 778

E-mail: oberedi@gmail.com

Predseda: Andrej Beredi

 

KUS Bratstvo

KUD „Bratstvo“

Slovenská 5

26 370 Hajdušica

Tel.: 061 64 000 27, 062/762 935

E-mail: dhudjec@mts.rs

Predseda: Vladimír Hraško

 

KOS Jednota

KPD „Jednota“

Maršala Tita 58

21 412 Hložany

Tel.: 062 421 733

E-mail: kosjednotahlozany@gmail.com

Predseda: Vladimír Bažaľa

 

SKUS Jánošík

SKUD „Janošik“

Ul. maršala Tita 5

26 362 Jánošík

Tel.: 069/199 41 86

E-mail: skusjanosik@gmail.com

Predsedníčka: Karolína Supeková

 

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu

Masarykova 69

 26 210 Kovačica

 Tel.: 063 337 527

 E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com

Predseda: Paľo Sampor

 

KUS Zvolen

KUC „Zvolen“

Ul. maršala Tita 85

21 472 Kulpín

Tel.: 060 146 16 11

E-mail: kuszvolen.folklor@gmail.com

Predseda: Zoroslav Zima

 

KUS Štefánik

KUD „Štefanik“

Ul. maršala Tita 13

25 234 Laliť

Tel: 065/67 999 16

E-mail: kusstefaniklalic@gmail.com

Predseda: Dušan Párnický

 

KUS Mladosť

KUD „Mladost“

Ul. maršala Tita 69

21 315 Lug

Tel.: 064 4732572

E-mail: sarahmalvina@gmail.com

Predsedníčka: Anna Čelovská

 

SKC P. J. Šafárika

SKC „P. J. Šafarik“

Vuka Karadžića 2/a

21 000 Nový Sad

Tel.: 069 180 19 81

E-mail: safarikns@gmail.com

URL: www.safarik.org.rs

Predsedníčka: Vierka Marčoková-Cerovská

 

SKUS Pivnica

SKUD Pivnice

Vojvodinská 82

21 469 Pivnica

Tel: 069 756 035

E-mail: skuspivnica@gmail.com

URL: www.skuspivnica.org.rs

Predseda: Miroslav - Juraj Béla

 

KUS Jána Kollára

KUD „Jan Kolar“

Ul. maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 063/136 16 02

E-mail: malvina.zolnanova@kusjanakollara.org

URL: www.kusjanakollara.org

Predsedníčka: Malvína Zolňanová

 

SKUS h. Janka Čmelíka

SKUD „h. Janko Čmelik“

Cyrila a Metoda 11

22 300 Stará Pazova

Tel.: 065 313 8 555

E-mail: skushjc96@gmail.com 

Predsedníčka: Libuška Lakatošová

 

KUS Jednota

KUD „Jednota“

Svätého Savu 76

22 240 Šíd

Tel.: 063/553 635

E-mail: skusjednotasid@gmail.com 

Predseda: Vladimír Čáni

 

SKOS Detvan

SKPD „Đetvan“

Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 065 405 05 70, 063/581 040

E-mail: skosdetvan@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com

Predseda: Michal Spišiak

 

Komorný zbor Zvony

Kamerni hor „Zvoni“

Čmelíkova 39

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 139

E-mail: zvony@neobee.net

Predseda: Juraj Súdi st.

 

Komorný zbor Musica viva

Kamerni hor „Musica Viva“

XIV VÚSB 7-9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 87 30 863

E-mail: marienak614@gmail.com

Predsedníčka: Mariena Stankovićová-Kriváková

 
Súbor Skala

Hor „Skala“

Masarykova 115

26 210 Kovačica

Tel.: 062 881 53 75, 062 881 53 76

E-mail: tomas.pavel.83@gmail.com

Predseda: Pavel Tomáš st.

 

Združenie KOMAR Kovačica

Udruženje KOMAR Kovačica

Ive Lola ribara 63

26 211 Kovačica

Tel: 013 662 314

E-mail: komar.kontakt@gmail.com

http://dolnozemski-slovaci.com/komar/

Predseda:Vladimir Lenhart