Vydavateľstvo

Krátko o vydavateľskej činnosti vojvodinských Slovákov

Začiatky slovenskej tlače v Srbsku nachádzame ešte v roku 1864 keď boli vydávané časopisy Slávik a Zornička. Avšak vydavateľská činnosť tunajších Slovákov sa systematicky a organizačne rozprúdila roku 1919 založením tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci. Všetky slovenské knihy, časopisy a noviny vznikali v tejto tlačiarni. Na sklonku roka 2005 martinská Neografia privatizovala tlačiareň Kultúra, ale tá aj naďalej pokračuje v plnení svojej kultúrnej funkcie medzi vojvodinskými Slovákmi.

V roku 1944 vznikla novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlasu ľudu, ktorá sa v roku 1952 spojila s podnikom Kníhtlačiareň Kultúra. Tak vznikol Novinovo-vydavateľskú pracovnú organizáciu Obzor, ktorá mala tri pracovné celky: Hlas ľudu – vydávanie novín a časopisov, Tvorba – vydávanie detskej tlače a kníh v slovenskej reči a Kultúra – tlačenie svojich a iných vydaní. Novinovo-vydavateľská časť Obzoru, v rámci ktorého vychádzali noviny Hlas ľudu, sa roku 1967 presťahovala do Nového Sadu, do budovy Dnevnika (Bulvár oslobodenia 81/V), kde pôsobí dodnes. Ako samostatný subjekt Hlas ľudu existuje od roku 1989, keď sa z pracovnej sústavy Obzor najprv vyčlenila vydavateľská činnosť (Tvorba) a potom aj novinová (Hlas ľudu).

Karol Miloslav Lehotský

 

Ocko z čokolády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvého januára roku 2007 odčlenením od akciovej spoločnosti Kultúra v Báčskom Petrovci vzniklo Slovenské vydavateľské centrum. Toto centrum vydáva slovenské knihy v niekoľkých edíciách a vedľa toho má na starosti aj vydávanie slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a magazínov.

Táto rubrika má za cieľ slovom a obrazom priblížiť návštevníkom portálu vydavateľskú činnosť a vydavateľské ustanovizne Slovákov vo Vojvodine. Tuná sa podrobnejšie informujete o Slovenskom vydavateľskom centre, jeho edíciách a vydaniach, ktoré mal na starosti v minulom roku, ako aj o jeho aktuálnom vydavateľskom pláne. Okrem toho tuná sa môžete poinformovať aj o novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu a o jej činnosti.

V časti pomenovanej Nové vydania budeme zverejňovať recenzie nových vydaní slovenských vojvodinských autorov. Preto ak sa Vám do rúk dostane nejaký zaujúmavý, pútavý a predovšetkým odborný posudok niektorej novej knihy, alebo ste aj sami autorom takejto recenzie, prosíme neváhajte, pošlite nám príspevok a my ho radi zverejníme.

Dar na rozlúčku
Starenka Marienka, pes Vlado a chlapci
Otvorený čas