Konferencia v Nadlaku venovaná našim osobnostiam

27. mája 2022
V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.

           V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája b. r. prebiehala medzinárodná konferencia Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení v organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku (KVSIK ) a DZSČR.

Konferencia začala slávnostným odovzdaním Ceny Ondreja Štefanka za rok 2022, o čom 6. marca rozhodla porota v zložení: predsedníčka KVSIK Ľudmila Šomráková, dcéra Ondreja Štefanka Tatiana Štefanková, Bianca Unc a nositelia ceny Ondreja Štefanka: Edita Pečeňová, Katarína Melegová-Melichová, Michal Babiak a Pavel Hlásnik. Toto vysoké uznanie za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete v tomto roku získali Pavel Bujtár z Rumunska, na ktorého predniesol laudácio Patrik Šenkár a Martin Prebudila zo Srbska, na ktorého laudácio mala Katarína Melegová-Melichová. Cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete získala Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska, na ktorú laudácio predniesla Alžbeta Uhrinová.

Na udelení cien boli prítomní aj vysokopostavení hostia tak z Rumunska, ako aj zo zahraničia: podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Svetlana Síthová, veľvyslanec SR v Rumunsku JE Karol Mistrík, poslanec DZSČR v Parlamente Rumunska a predseda DZSČR Adrián Miroslav Merka, predseda ÚSŽZ s delegáciou Milan Ján Pilip, slovenský hovorca v Parlamente Maďarska Anton Paulík, senior SEAVC seniorátu v Rumunsku Ľudovít Bobčok, podpredseda CSS v Maďarsku František Zelman, predseda MSS Branislav Kulík, členka VR NRSNM a Národnej osvetovej komisie Srbska a tajomníčka SZSZ Svetlana Zolňanová a ďalší predstavitelia inštitúcií z Rumunska, Srbska, Maďarska a Slovenska. Hostí privítal prvý podpredseda DZSČR a podpredseda SZSZ Pavel Hlásnik. Program slávnostného udelenia cien Ondreja Štefanka moderovala podpredsedníčka KVSIK a generálna tajomníčka DZSČR Bianca Unc.

Počas soboty a nedele prebiehala medzinárodná konferencia na tému Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení, na ktorej odznelo 25 referátov 27 autorov, kým siedmi ďalší autori, ktorí sa nemohli prezenčne zúčastniť tohto podujatia, dodajú príspevok do zborníka.

Zo Srbska sa konferencie zúčastnili: Martin Prebudila s príspevkom Dolnozemské potulky s Ondrejom Štefankom; Katarína Melegová-Melichová Tvorivosť je rečou vesmíru; Vladimír Valentík s príspevkom Michal Kiráľ – priekopník modernej úžitkovej grafiky; Ján Chrťan hovoril o Uchovávaní tradícií v dielach Janka Čemana; Anna Medveďová o Zástoji rodiny Feríkovej v kultúrnom vývine a hudobnej svojbytnosti vojvodinských Slovákov; Daniela Marková hovorila o sochárovi Jánovi Stupavskom, Annamária Boldocká-Grbićová s príspevkom Rozjímanie nad puncom osobnosti a diela učiteľa a spisovateľa Pavla Grňu a akademického maliara Milana Súdiho v slovenskej provincii.

Medzi siedmimi autormi, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť a ktorých príspevky budú zaradené do zborníka sú z našich radov: Jarmila Hodoličová s témou 120 rokov od narodenia Adely Čajakovej-Petrovičovej (1901 – 1976); Ján Kišgeci – Osobnosť generála Hadíka a Anna Séčová-Pintírová si zvolila tému Umelecká a dokumentačná pozostalosť akademickej maliarky Zuzky Medveďovej.

Keďže v príspevkoch odzneli aj nepresné alebo nepravdivé údaje, v diskusii organizátori a niektorí účastníci sa dožadovali od účinkujúcich zodpovednosti a sebakritickosti, lebo po štrnástich ročníkoch tak konferencie ako aj po vydaných zborníkoch, ktoré dosiahli úroveň, také referáty, ktoré ani témou ani úrovňou nezodpovedajú, do zborníka zaradené nebudú. Už vlani zo zborníka z uvedených príčin vystali niektoré príspevky.

Text: Katarína Melegová Melichová, fotografie: Ondrej Melich
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.