Tak v Srbsku ako aj na Slovensku jednotlivé múzeá zhromažďujú, chránia a dokumentujú dejinné artefakty a prvky hmotnej a duchovnej kultúry slovenského etnika v Srbsku.

Príchodom na Dolnú zem Slováci si so sebou priniesli prvky duchovnej kultúry: jazyk, vierovyznanie, rozličné zvyky a obyčaje. A okrem toho zachovali si aj rad zvláštností z oblasti hmotnej kultúry ako sú predmety hnuteľností, ľudový odev, predmety domáckej výroby, remeselníctva a z iných oblastí hospodárenia.

Mnohé z tých predmetov sa dnes spracúvajú, chránia a vystavujú v Národnom múzeu v Báčskom Petrovci, v Múzeu Vojvodiny, Historickom múzeu v Bratislave, ale aj v niektorých súkromných zbierkach a etno domoch v rôznych slovenských vojvodinských dedinách.

Tieto odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracoviská, zároveň poukazujú na niektoré špecifiká duchovnej a hmotnej kultúry vojvodinských Slovákov, ktoré sa samostatne formovali a vyvíjali už od samého príchodu Slovákov na toto územie.

Bližšie o ich činnosti sa dozviete kliknutím na linky, ktoré sú zobrazené na portáli po vašej ľavej strane.

 

 

 

Pozrite si zábery z Národného múzea v Báčskom Petrovci

You need Flash player to see this content.

Spracoval: Vladimír Pintír