Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby.
Zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022.