Kultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky pripomínajúce závažné historické udalosti a osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry sú znamenitým úsekom nášho kultúrneho dedičstva.

Keď hovoríme o kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich v Srbsku, nemožno nespomenúť Najstarší dom v Báčskom Petrovci z roku 1799, ktorý je od roku 1970 súčasťou muzeálnej zbierky Národného múzea. Objekt predstavuje ukážku ľudovej architektúry z čias osídľovania tohto územia Slovákmi.

Okrem toho do kultúrnych pamätihodností zaraďujeme aj pamätné tabule a busty odhalené velikánom slovenskej kultúry na území Vojvodiny.

Foto: Igor Bovdiš