Podpora kultúry pre deti a mládež

Na stránke Podpora kultúry pre deti a mládež uvádzame tri oblasti, ktoré sú hlavnými ukazovateľmi zachovávania a zveľaďovania kultúry tej najmladšej, ako aj mládežníckej populácie vojvodinských Slovákov.

V oblasti Mládežnícke združenia čitateľa oboznamujeme s najstaršími a najaktívnejšimi združeniami mladých Slovákov v Srbsku, sledujeme ich ciele, zámery ale aj samotné aktivity, ktoré pravidelne organizujú. Sú to Kancelária pre mladých a Mládežnícke združenie E.Y.B.L. z Báčskeho Petrovca a Klub študujúcej mládeže v Kovačici.

V oblasti Akcie spracúvame pravidelne konajúce sa podujatia, ktoré sú venované deťom a mládeži. Väčšinu z nich organizujú dospelí, rôzne inštitúcie, združenia, redakcie mesačníkov, ale sú aj také ktorých nositeľmi sú mladí. Dôležité je pripomenúť, že podobných podujatí, ale miesneho charakteru, je omnoho viac, a že sa tuná zameriavame iba na tie, ktoré do svojho obsahu zaraďujú slovenské deti a mládež z celej Vojvodiny, resp. majú medzinárodný ráz.

Zložka nazvaná Periodiká umožňuje oboznámiť sa so slovenskými časopismi, mesačníkmi, občasníkmi, ktoré vychádzajú v Srbsku a venované sú čitateľom detského a tínejdžerského veku. Sú to spoločensko-zábavný časopis pre mládež Vzlet, časopis pre deti Zornička, slovenský študentský časopis Traf! a študentský časopis literárnych prác z detskej literatúry Čar(b)ológ.