Ročenka ÚKVS Maják

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov od roku 2009 vydáva ročenku o svojej činnosti pod menom Maják. Založený bol s cieľom informovať verejnosť o tom, čím sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zaoberá a aké sú výsledky jeho činnosti, ale zároveň aj v tlačenej forme dokumentovať celoročnú činnosť tejto ustanovizne.

Maják vychádza dvojjazyčne a má ustálenú koncepciu. Po začiatočnom pírohovore riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej nasledujú rubriky: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť, Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku, Medzinárodná spolupráca, V ústave bolo..., Podporili sme, Prezentovali sme sa,...

Autormi príspevkov sú prevažne zamestnankyne ústavu Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Nataša Simonovićová, Anna Margareta Valentová, Marijan Pavlov, Aneta Lomenová no i početní externí spolupracovníci. Jazykovú úpravu mali dodnes na starosti Katarína Melichová, Anna Francityová, Milica Bracić, Helena Despić a Dr. Juraj Glovňa. O grafickú úpravu prvého čísla sa postarala Jasmina Simonovićová a od druhého ročníka Maják graficky upravuje Đula Šanta. Ročenku od 1. - 7. čísla zostavovala Katarína Mosnáková- Bagľašová v rámci Informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia tejto ustanovizne, a od 8. čísla ročenku rediguje Aneta Lomenová. 

Názov ročenky v prvom čísle bývalá riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská odôvodnila nasledovnými slovami: "Názov má v prvom rade inšpirovať tých, ktorí pracujú a budú pracovať v Ústave, aby výsledky ich práce boli jasne viditeľné z akejkoľvek diaľky a aby vytvorili takú ustanovizeň, ktorá bude svojráznym symbolom istoty a jasného smerovania k zveľadeniu a rozvoju našej slovenskej vojvodinskej kultúry."

Ročenka Maják je nepredajného charakteru.

 

 Maják 2009

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

Maják 2010

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

Maják 2011

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU a TU

Maják 2012

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

 Maják 2014

Maják 2013

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

Maják 2014

si v elektronickej forme môžete pozrieť  TU

  

       

Maják 2015

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

 

Maják 2016

si v elektronickej podobe môžete pozrieť TU 

   Titulná strana

Maják 2017

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU

Maják 2018

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU 

Maják 2019

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maják 2020

si v elektronickej forme môžete pozrieť TU