Godišnjak ZKVS Majak

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka od 2009. godine izdaje godišnjak o radu pod nazivom "Majak". Njegov cilj je da informiše javnost o delatnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, o rezultatima njegovog rada kao i da u štampanom obliku arhivira rad ove ustanove na godišnjem nivou.

Sadržaj Majaka je napisan na slovačkom i srpskom jeziku a njegova koncepcija je ustaljena. Nakon uvodnog teksta direktorke Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Miline Sklabinski, slede rubrike: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost, Razvojno-istraživačka delatnost, Prezentacija kulture Slovaka u Srbiji, Međunarodna saradnja, Dogodilo se u zavodu..., Podržali smo, Prezentovali smo se...

Autori tekstova su uglavnom zaposleni u Zavodu: Milina Sklabinski, Katarina Mosnak i Nataša Simonović, kao i brojni spoljni saradnici. Za lektorisanje sadržaja bili su do sada angažovani Katarina Melihova, Milica Bracić i Dr. Juraj Glovnja. Za grafički dizajn prvog broja Majak pobrinula se Jasmina Simonović, dok je od drugog broja za dizajn zadužen Đula Šanta. Godišnjak uređuje Katarina Mosnak u okviru Informaciono-dokumentacione i komunikacione jedinice ove ustanove.

Naziv godišnjaka je u prvom broju direktorka ZKVS Milina Sklabinski objasnila sledećim rečima: Naziv prvenstveno treba da inspiriše one koji rade i koji će raditi u Zavodu, kako bi rezultati njihove delatnosti bili jasno vidljivi iz bilo koje udaljenosti i kako bi izgradili ustanovu koja će biti svojevrstan simbol sigurnosti i putokaza ka unapređenju i razvoju naše slovačke vojvođanske kulture.

Godišnjak je besplatan.

 Majak 2009

u elektronskom obliku možete naći  OVDE

Majak 2010

u elektronskom obliku možete naći OVDE

Majak 2011

u elektronskom obliku možete naći OVDE i OVDE

Majak 2012

u elektronskom obliku možete naći OVDE

 Maják 2014

Majak 2013

u elektronskom obliku možete naći OVDE.

Majak 2014

u elektronskom obliku možete naći OVDE.

 

Majak 2015

u elektronskom obliku možete naći OVDE.

Majak 2016

u elektronskom obliku možete naći OVDE 

Naslovna strana 

Majak 2017

u elektronskom obliku možete naći OVDE.

 

Majak 2018

u elektronskom obliku možete naći OVDE.

Majak 2019

u elektronskom obliku možete naći OVDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majak 2020

u elektronskom obliku  možete naći OVDE