Výzva na Cenu Samuela Tešedíka

30. maj 2022 - 30. jun 2022
Zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov akozriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022, a to najneskôr do 30. júna 2022 (mailom na: hlasznik@gmail.com, biapascu@gmail.com).

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea.

Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú:

 • za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013), DagmarHupková zo Slovenska (2014), Pavel Hlásmik z Rumunska, Jaroslav Miklovic zo Srbska (2016), Mária Andrášiková zo Srbska (2017), Matejdeszová KengyelováMatejdeszová Kengyelová, z Maďarska, Anna Medveďová zo Srbska, Tatiana Naďová zo Srbska, Bianca Unc z Rumunska (2018), Zuzana Lauková z Maďarska (2020), Mária Czégéňová z Maďarska, Svetlana Zolňanová zo Srbska (2021);

 • za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf Jaroš z Rumunska (2012), Pavel Bujtár z Rumunska, PavelTomáš zo Srbska (2014), Ľudmila Šomráková z Rumunska (2017), Ján Kukučka z Rumunska, Monika Szelényiová z Maďarska (2019), Anna Hrková zo Srbska (2020);

 • za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí: Anna Kapusniaková z Rumunska (2015), Vlatko Miksád z Chorvátska (2016), Juraj Súdi zo Srbska (2019), Ružena Červenská zo Srbska (2020);

 • za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska,Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska, Oľga Suchánská z Rumunska (2013), Libuše Pestiová z Maďarska (2014), Judita Kaszalová Szabadová z Maďarska, Ján Kopčok zo Srbska (2015), Anna Molnárová z Maďarska (2016), Anna Kondačová z Maďarska (2017), Katarína Čamborová zo Slovenska (2019), Miroslav Ivan Ambruš z Rumunska (2020), Štefan Beracko z Rumunska (2021).

 

Pamätné listy Samuela Tešedíka získali:

 • za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov: Andrej Kuric z Chorvátska, Martin Listmajer zo Srbska (2015), Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska (2016), Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Valéria Petőfiová z Maďarska, Alžbeta Vancu z Rumunska (2017), Piroška Majernyiková z Maďarska, Mária Miškovicová zo Srbska, Anna Molnárová z Rumunska, Margita Žagarová z Chorvátska (2018), Mária Karolína Bonțea z Rumunska, Zuzana Čičeľová Kerbeľová z Maďarska (2019), Felix Chilla z Rumunska, Jozef Kvasnovský z Chorvátska, Štefan Sýkora z Rumunska, Erika Zemanová Palecsková z Maďarska (2020), Ruženka Ďuríková zo Srbska, Miluška Koniariková z Rumunska (2021);

 • za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea: Anna Karolína Dováľová z Rumunska (2015), Jarmila Jonášová zo Srbska (2021);

 • za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí: Mária Štefanková z Rumunska (2016), Jaroslava Števková zo Srbska (2019);

 • za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea Ingrid Zachorecová zo Slovenska (2018).

   

  NÁVRHOVÝ LIST na stianutie.

   

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom,

 

 

Mgr. Pavel HLÁSNIK

predseda SEK

v mene zriaďovateľov