Správa odbornej poroty 51. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2021

doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec
Miroslav Fábry, herec SND
Alexander Bako, režisér
27. novembar 2021

Tento 51. Divadelný vavrín je špecifický tým, že sa v čase pandémie ochorenia Covid–19 Organizačno-správna rada prehliadky rozhodla, aby sa predstavenia hrali v domácich prostrediach, čiže odborná porota išla do tých prostredí, kde bola zaznamenaná divadelná produkcia.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla a Alexander Bako režisér, na tohtoročnom 51. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku videla z prihlásených štyroch len tri súťažiace divadelné inscenácie.

Aj v iných slovenských prostrediach divadelní ochotníci pracovali. Predovšetkým v Hložanoch, Báčskom Petrovci, Vojlovici, Pivnici, no pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa im nepodarilo vystúpiť na tohtoročnej divadelnej prehliadke, ako je to prípad aj s prihláseným súborom Fedorteatar z Padiny.

 

V rámci Prehliadky Divadelný vavrín, porota si pozrela tieto súbory a ich predstavenia:

súbor Kultúrneho centra Šafárik z Nového Sadu s hrou Predposledný súd , autora Vlada Moresa, v réžii Rastislava Zorňana.

Ďalším súťažiacim predstavením bola hra Dvaja, autora Júliusa Barča Ivana, v réžii Jána Privizera, v podaní členov Kultúrneho centra Kysáč.

 

Členovia súboru KOKRAM z Kovačice, predviedli hru Slúžky, autora Jeana Geneta a režiséra Dragana Karlečíka.

 

Odborná porota, na základe propozícií, navrhuje udeliť rovnoprávne ceny za herecké výkony:

 

1. Ivanovi Privizerovi z Kysáča za stvárnenie postavy Staríka v predstavení Dvaja Kultúrneho centra Kysáč

2. Darine Čechovej, z Kovačice za stvárnenie postavy Solange v predstavení Slúžky súboru KOKRAM z Kovačice

3. Ivane Čížikovej z Kovačice za stvárnenie postavy Claire v predstavení Slúžky súboru KOKRAM z Kovačice.

 

Odborná porota navrhuje udeliť aj nasledovné ceny:

 

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin – porota neudelila.

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu Michalovi Bírešovi z Kovačice v predstavení Slúžky súboru KOKRAM.

Cenu za najúspešnejšie kostýmy Alžbete Nosáľovej z Kovačice v predstavení Slúžky súboru KOKRAM.

Cenu za najúspešnejšieho debutanta porota neudelila.

Cenu za réžiu Jánovi Privizerovi za réžiu predstavenia Dvaja Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za z najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu porota neudelila.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu Anne Zorňanovej z Nového sadu za stvárnenie postavy Simony Hanúskovej v predstavení Predposledný súd Kultúrneho centra Šafárik z Nového Sadu.

Dve rovnoprávne ceny za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu Rastislavovi Zorňanovi za stvárnenie postavy Ladislava Višňovského v predstavení Predposledný súd Kultúrneho centra Šafárik z Nového Sadu a Branislavovi Čemanovi za stvárnenie postavy Augusta v predstavení Dvaja Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu Martine Benkovej za stvárnenie postavy Júlii Višňovskej Kultúrneho centra Šafárik z Nového Sadu.

Cenu za pôvodnú predlohu – porota neudelila.

 

Odborná porota navrhuje udeliť tri ceny za predstavenia:

 

Tretiu cenu, bronzovú plaketu  získalo predstavenie Slúžky súboru KOKRAM z Kovačice.

Druhú cenu, striebornú plaketu predstaveniu Predposledný súd súboru Kultúrneho centra Šafárik z Nového Sadu.

Prvú cenu, zlatú plaketu a  zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, sochu Miry Brtkovej, odborná porota udeľuje predstaveniu Dvaja Kultúrneho centra Kysáč.

O všetkých oceneniach odborná porota rozhodla jednohlasne.

Gratulujeme všetkým odmeneným

 

Odborná porota