Izdavaštvo

Počeci slovačke štampe u Srbiji datiraju još iz 1864. godine, kada počinje izdavanje časopisa „Slavik“ i „Zornička“. Osnivanjem Štamparije Kultura u Bačkom Petrovcu 1919. godine, izdavačka delatnost ovdašnjih Slovaka pokrenuta je sistematski i organizaciono. U ovoj štampariji odštampane su sve knjige, časopisi i novine na slovačkom jeziku. U procesu privatizacije krajem 2005. godine, Štampariju Kultura preuzela je Neografija iz Martina (Slovačka republika), ali ona i dalje puni svoju funkciju u kulturi vojvođanskih Slovaka.

Godine 1944. osnovana je Novinarsko-izdavačka ustanova Hlas ľudu, koja je 1952. godine pridružena Štampariji Kultura. Tako je formirano Novinarsko-izdavačko preduzeće Obzor sa sedištem u Bačkom Petrovcu, koje je imalo tri radna odeljenja: Hlas ľudu – izdavanje novina i časopisa, Tvorba – izdavanje štampe i knjiga za decu na slovačkom jeziku i Kultura – štampa svojih i drugih izdanja.

Novinarsko-izdavački deo Obzora, u okviru kojeg su izlazile novine Hlas ľudu, preselio se u Novi Sad, u zgradu Dnevnika 1967. godine, gde mu je sedište i danas. Kao samostalni subjekat sa statusom pravnog lica, Hlas ľudu postoji od 1989. godine, kada se od radnog sastava Obzor najpre odvojila izdavačka delatnost (Tvorba), a kasnije i novinarska (Hlas ľudu).

Karol Miloslav Lehocki

 

"Ocko z čokolády"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajanjem od akcionarskog društva „Kultura“ u Bačkom Petrovcu, 1. januara 2007. godine osnovan je Slovački izdavački centar (Slovenské vydavateľské centrum). Ova ustanova se bavi izdavanjem slovačkih časopisa, mesečnika, magazina, a pre svega knjiga na slovačkom jeziku i to u nekoliko edicija.

Cilj ove rubrike jeste da, kako rečima tako i slikom, približi posetiocima portala izdavačku delatnost i izdavačke ustanove Slovaka u Vojvodini. Sadrži detaljnije informacije o Slovačkom izdavačkom centru, njegovim edicijama i izdanjima, kao i aktuelnom izdavačkom planu. Osim toga, informiše i o Novinsko-izdavačkoj ustanovi Hlas ľudu i njenoj delatnosti.

U odeljku pod nazivom Nova izdanja objavljujemo recenzije novih izdanja slovačkih vojvođanskih autora. Stoga ako naiđete na neku interesantnu, zanimljivu i pre svega stručnu recenziju nekog od novih izdanja, ili ste pak autor jedne od njih, ne oklevajte već nam pošaljite tekst, rado ćemo ga objaviti na našem web portalu.

"Dar na rozlúčku"
"Starenka Marienka, pes Vlado a chlapci"
"Otvorený čas"