SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 27. PREHLIADKY SLOVENSKEJ DETSKEJ DIVADELNEJ TVORBY 3 X Ď Stará Pazova 26. novembra 2021

doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec
Miroslav Fábry, herec SND
Alexander Bako, režisér
26. novembar 2021

Odborná porota v zložení doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka,  významný umelec, dipl. herec Srbského národného divadla Miroslav Fábry a režisér Alexander Bako mala príležitosť pozrieť si, žiaľ, v tejto pandemickej situácii iba 3 súťažiace detské predstavenia týmto poradím:

Bozky – autora a režiséra Jána Privizera v podaní súboru Kultúrneho centra Kysáč

Cesta ku šťastiu – podľa textu Ostrov objavov Jána Uličianského, v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka a v podaní Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v  Starej Pazove

Prší, prší – na text Jany Belašičovej, v réžii Adely Obšustovej a v podaní žiakov Základnej školy Bratstvo v Aradáči

 

Odborná porota kladne hodnotí úsilie divadelných ochotníkov v týchto mimoriadnych okolnostiach, ktorí sa snažia zachovávať ochotnícku divadelnú činnosť a materinský jazyk vo svojich prostrediach.

Vyjadrujeme vieru a nádej, že sa nasledovný ročník Prehliadky 3xĎ  uskutoční v stanovenom termíne a za účasti väčšieho počtu divadelných súborov.

 

ODBORNÁ POROTA  NAVRHUJE ORGANIZAČNO SPRAVNEJ RADE UDELIŤ

Rovnoprávne špeciálne ceny pre herecké výkony:

1. Nine Vrškovej za stvárnenie postavy Beaty v predstavení Bozky Kultúrneho centra Kysáč.

2. Emanuele Feldyovej za stvárnenie postavy Indiánky 3 v predstavení Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

3. Vukanovi Vasićovi a Urošovi Stojkovovi za stvárnenie postáv slimákov v predstavení Prší, prší Základnej školy Bratstvo z Aradáča.

 

Odborná  porota navrhuje udeliť i ďalšie ceny:

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin Jánovi Privizerovi z Kysáča za autorské predstavenie Bozky Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za najúspešnejšie kostýmy Adele Obšustovej a rodičom detí v predstavení Prší, prší Základnej školy Bratstvo z Aradáča.

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu Adele Obšustovej v predstavení Prší, prší Základnej školy bratstvo z Aradáča.

Cenu za najúspešnejšiu dramatizáciu Ivanovi Ječmenovi a Aničke Balážovej v predstavení Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšiu réžiu Adele Obšustovej za réžiu predstavenia Prší, prší Základnej školy Bratstvo z Aradáča.

 

Okrem toho odborná porota navrhuje udeliť:

Špeciálnu cenu náčelníčke Indiánov Márii Grbićovej v predstavení Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšieho debutanta prehliadky Milošovi Privizerovi za stvárnenie postavy Milana v predstavení Bozky Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za najúspešnejšiu debutantku prehliadky Andree Hadríkovej za stvárnenie postavy Kiky v predstavení Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. 

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu Dávidovi Simendićovi za stvárnenie postavy Listofera v predstavení Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu Bojane Krstićovej za stvárnenie postavy Lienky v predstavení Prší, prší Základnej školy Bratstvo z Aradáča.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu porota sa rozhodla neudeliť.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu Jane Čižmanskej za stvárnenie postavy Hany v predstavení Bozky Kultúrneho centra Kysáč.

 

Odborná porota navrhuje:

Tretiu cenu – bronzovú plaketu udeliť predstaveniu Cesta ku šťastiu Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Druhú cenu – striebornú plaketu udeliť predstaveniu Bozky Kultúrneho centra Kysáč

 

Prvú cenu a  zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, sochu Miry Brtkovej, odborná porota udeľuje predstaveniu Prší, Prší Základnej školy bratstvo z Aradáča.