Bibliografia Viery Benkovej

V roku 2014 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vydal Bibliografiu Viery Benkovej, ktorú pripravila autorka Boženka Bažíková. Kniha vyšla ako 2. zväzok v edícii Bibliografie. Obálku a grafickú úpravu navrhol Jozef Klátik a výber fotografií urobil Jaroslav Čiep.

Bibliografia vznikala v rokoch 2011 - 2014. V nej je zahrnutá literárna tvorba spisovateľky, novinárky a poetky Viery Benkovej, teda jej básne a próza, ako i texty iného druhu uverejňované v knihách, časopisoch a novinách od 1. januára 1959 do 31. decembra 2013.

Bibliografia obsahuje 437 strán a 2199 bibliografických jednotiek. Ako v úvode Bibliografie autorka uvádza, bibliografické jednotky sú rozdelené podľa žánru, tiež chronologicky, podľa roku vydania. Príspevky uverejnené v knihách, časopisoch a novinách sú tiež rozdelené podľa žánru, texty z toho istého roku sú zoradené podľa titulkov abecedným poradím. Preklady kníh sú rozdelené podľa jazyka, do ktorého boli preložené.

Časť týkajúca sa tvorby Viery Benkovej má dva celky. Do prvého celku sú zaradené zbierky jej poézie (15 b. j.), prózy (10b.j.), próza pre deti a mládež (3 b.j.), rozhlasová hra (1 b.j.), antológia poézie slovenských autoriek (1 b.j.), preklady jej básnických zbierok (4 b.j.) a prózy (1 b.j.). Druhý celok obsahuje príspevky uverejnené v knihách, časopisoch a novinách: básne (511 b.j.), poviedky a publicistiku (314 b.j.), texty, akými sú vyhlásenia, diskusné príspevky, reportáže, recenzie, úvahy a iné (742 b.j.), rozhovory (170 b.j.), preklady rozličných textov a texty iných autorov, ktoré V. Benková spracovala pre tlač (214 b.j.), ako i texty o básňach našej poetky a jej literárnej tvorbe vôbec (213 b.j.) z pera iných literátov a naslovovzatých odborníkov. Bibliografia obsahuje aj 9 registrov.

Popis vydaných prác dopĺňa i bohatý fotografický a dokumentačný materiál.