Slovak Music Prominent Personalities

  • Benková Kvetoslava, singer, ethnomusicologist, dramaturg, editress, producer
  • Bovđiš, Igor, fotograf
  • Nosál, Ján, hudobný skladateľ, autor zborových skladieb, prvej dolnozemskej slovenskej opery a oratória...pedagóg, upravovateľ a kantor rímskokatolíckej cirkvi