SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 50. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2019

Mgr. art. Milina Chrťanová
Doc. Dipl. režisér Miroslav Benka
Zdenko Kožík
5. novembar 2019

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, člen, herec Zdenko Kožík, člen a Mgr. art. Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, predsedníčka poroty, na tohtoročnom 50. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, od 26.októbra do 03. novembra 2019 v Starej Pazove, videla osem súťažiacich divadelných inscenácií.

S potešením konštatujeme, že v našich slovenských prostrediach, napriek mnohým ťažkostiam, ochotnícka divadelná tvorba je čulá a rozmanitá. Žiaľ, na 50. Divadelnom vavríne nevystúpili najväčšie divadelné strediská Slovákov vo Vojvodine: divadlá VHV scény V Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, ako i ďalšie divadelné súbory, ktoré doteraz aktívne pracovali. Spôsobilo to nižšiu úroveň celkovej prehliadky.

Na 50-ej jubilejnej prehliadke Divadelný vavrín sa ako prvý predstavili členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici hrou Tajomný šepot, autora Václava Šuplatu, v réžii Jaroslav Šimona. Videli sme snahu začínajúceho režiséra o prienik noviniek do slovenského divadla v smere uvádzania nových autorov a nových motívov.

Ďalším súťažným predstavením bola hra Druhí v poradí, autoriek Alisy Oravcovej a Terezy Veber – Oravcovej, v réžii Alisy Oravcovej, v podaní členov Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice. Repkabaret so sľubným začiatkom, ale bez ďalšieho dejového vývoja. Choreografie boli čitateľné, ale neprispeli k zápletke dramatického deja. Silná myšlienka, málo podporená divadelnými výrazovými prostriedkami.

Členovia Ochotníckeho divadla Michala Benku Uču z Lalite, predviedli hru Navždy susedy, autorky a režisérky Jany Burčiarovej, za spolupráce kolektívu. Korektná výpoveď, s očividnými hereckými talentami, definovaná nejasnou dramaturgickou skladbou textu, neprešla rampu.

Nasledovala inscenácia Zabíjačka, autora a režiséra Jana Hrubíka, v predvedení členov Divadelnej sekcie Branislava Vierga Kulúrneho centra v Aradáči. Bolo to predstavenie zohrané, premyslené v postupe a vybudované situácie zaujali diváka kreativitou. V hre sa dala pocítiť kvalita divadelného súboru a réžie, aj keď so zdĺhavým koncom.

Divadelnú hru WC story autora Vlada Móresa predviedli členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Hra dvojice hercov, poznačená nedostatočným premyslením celej koncepcie.

Členovia Ochotníceho divadla Janka Čemana z Pivnice sa predstavili aj hrou Čo si videl, nevidel si, autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Dôsledne a premyslene spracovaný život a dielo Michala Kámaňa, resp. Janka Čemana, zrozumiteľne podané divadelnou rečou a zohraným hereckým súborom.

Členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice predviedli aj hru Nálepky, autorky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej, v réžii Jána Kmeťka. Snaha o výpoveď podstaty a pohnútok človeka, formou ľudskej duše, žiaľ, bez vzájomného konfliktu vyplývajúceho z konania hercov na javisku.

Poslednou inscenáciou v súťažnej časti bola hra Antonína Procházku V štátnom záujme, ktorú sme videli v podaní členov Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč z Kysáča a v réžii Jána Privizera. Hra zaujala ľahkosťou a spontánnosťou hereckého prejavu a situačnou komikou.

 

Odborná porota, na základe propozícií, navrhuje udeliť diplomy za herecké výkony:

1. Daniele Valentovej, za stvárnenie postavy Marky v hre Navždy susedy, Ochotníckeho divadla Michala Benku Uču v Laliti.

2. Alise Oravcovej, za stvárnenie postavy Víly Ravijojly, v predstavení Druhí v poradí, divadelného súboru SKOS Detvan z Vojlovice.

3. Svetlane Gaškovej, za stvárnenie postavy Ivy v predstavení V štátnom záujme Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

4. Kristiánovi Križanovi, za stvárnenie postavy Radima, v predstavení V štátnom záujme Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

5.Ivanovi Privizerovi, za stvárnenie postavy Emana, v predstavení V štátnom záujme Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

6. Branislavovi Čemanovi, za stvárnenie postavy Lumíra, v predstavení V štátnom záujme Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

7. Jánovi Kmeťkovi, za stvárnenie postavy Duše, v predstavení Nálepky, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

 

Odborná porota zároveň navrhuje udeliť dve špeciálne ceny:

Špeciálnu cenu za kolektívnu hru:

Divadelnej sekcii Branislava Vierga, Kultúrneho centra Aradáč, v Aradáči v inscenácii Zabíjačka.

Špeciálnu cenu za choreografiu Alise Oravcovej, v predstavení Druhí  poradí, divadelnému súboru SKOS Detvan z Vojlovice.

 

Odborná porota navrhuje udeliť aj nasledovné ceny:

 

Cenu za najúspešnejší kreatíny divadelný čin – za kolektívnu súhru, v predstavení Antonína Procházku V štátnom záujme, Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za najúspešnejšie kostýmy – Eme Kristofovej, za kostýmy v inscenácii Čo si videl, nevidel si, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu – Jaroslavovi Šimonovi, za scénografiu v inscenácii Tajomný šepot, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Cenu za najúspešnejšieho debutanta na 50. prehliadke Divadelný vavrín - Kristiánovi Baďurovi, za stvárnenie postáv Qasimoda, v hre Tajomný šepot a Duše v predstavení Nálepky, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Cenu za réžiu- Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, za réžiu hry Čo si videl, nevidel si a v podaní členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu - Borisovi Merníkovi, za stvárnenie postavy Michaela v inscenácii Tajomný šepot, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu – Tatiane Klinkovej, za stvárnenie postavy Regíny, v predstavení V štátnom záujme Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu – Jozefovi Chrčekovi, za stvárnenie postavy Janka Čemana, v predstavení Čo si videl, nevidel si a postavy Duše, v predstavení Nálepky, Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Dve rovnoprávne ceny za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu - Verone Ábelovskej Petrákovej, za stvárnenie postavy Erže a Helene Bartošovej, za stvárnenie postavy Evy, obom v predstavení Zabíjačka, Divadelnej sekcie Branislava Vjerga, Kultúrneho centra Aradáč, v Aradáči.

Cenu za pôvodnú predlohu - Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, za text hry Čo si videl, nevidel si.

 

Odborná porota navrhuje udeliť tri ceny za predstavenia:

 

Tretiu cenu, bronzovú plaketu predstaveniu autora a režiséra Jana Hrubíka – Zabíjačka, v podaní členov Divadelnej sekcie Branislava Vjerga, Kultúrneho centra Aradáč, v Aradáči.

Druhú cenu, striebornú plaketu predstaveniu – Antonína Procházku V štátnom záujme, v predvedení členov Ochotníckeho divadla KC Kysáč, v réžii Jána Privizera.

Prvú cenu, zlatú plaketu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, predstaveniu – Čo si videl, nevidel si, autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hiztingerovej, v podaní členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

Gratulujeme všetkým odmeneným, ale aj účastníkom a organizátorom 50. Prehliadky Divadelný vavrín, žiaľ konštatujeme malú návštevnosť obecenstva na prehliadke, napriek tomu tešíme sa novým divadelným počinom aj o rok. Všetko dobré prajem.