SPRÁVA ODBORNEJ POROTY festivalu ZLATÝ KĽÚČ 2019

Ervin Malina
Petar Lavirović
Dr. Juraj Súdi
27. oktobar 2019

Odborná porota skonštatovala, že je naša slovenská vojvodinská verejnosť bohatšia o 12 nových, zaujímavých skladieb populárnej hudby. Ich prvého verejného predvedenia sme všetci boli svedkami.

1. Juraj Súdi ml./ Anna Strehárska: Na krídlach noci – Leonóra Súdiová

2. Janko Hrubík / Janko Hrubík: Kam tvoja láska zmizla? – Anna Torďanská

3. Samuel Medveď / Michal Ďuga: Páperistá pieseň – Ladislav Kekez

4. Samuel Kováč / Samuel Kováč: Počúvaj seba – Boris Gabríni

5. Iveta Kováčová/ Samuel Kováč: Kvôli životu – Iveta Kováčová

6. Ondrej Pavčok / Ondrej Pavčok: Pre teba túto pieseň hrám – Jaroslav Kriška

7. Samuel Kováč a Martin Ján Javorník / Samuel Kováč: Protiklad – Andrea Koruniaková a Martin Ján Javorník

8. Milina Sklabinská / Marek Zákopčan: Večné možno – Zlatko Klinovský

9. Marína Kaňová / Martin Slivka: Bludár – Andrea Lačoková

10. Slovenka Benková Martinková / Slovenka Benková Martinková: Nálada – Slovenka Benková Martinková

11. Ondrej Maglovský / Katarína Melegová Melichová: Prosba – Anna Zorňanová

12. Ján Dobrík / Ján Dobrík: Sme slovenské dievčatá – Magdaléna Kaňová a Jana Trusinová

Dvanásti skladatelia sú v šiestich skladbách zároveň aj autormi textov. Z nich si jeden autor svoju kompletnú pieseň sám aj zaspieval. Úspešne sa nám predstavilo 9 speváčok, 6 spevákov, z čoho až 3 duetá. Jedno predvedenie bolo spestrené aj husľovým sólom a tanečnými prvkami.

Žánrovo, charakterovo, obsahovo, ale aj formou, sú nové skladby veľmi pestré a skutočne pôsobivé. Každá osve má svoju zaujímavú rozprávku a hudbou prenesený silný odkaz. Počuli sme skladby charakterovo typicky festivalové, potom tie, ktoré sa snažia sledovať súčasné hudobné trendy. Niektoré skladby obsahujú citácie už známych populárnych tém, ako aj záblesky častí úprav domácich hitov a zazneli tu skladby aj autobiografické; opisujúce osudy, city, stavy ale aj celoživotné orientácie. V jednej skladbe dokonca cítiť nádych nálady Webberovho muzikálu.

Odborná porota zvlášť chce pochváliť tvorivosť mladých nádejných autorov, ale sa s uznaním zmieňuje aj o skladbách už osvedčených slovenských vojvodinských skladateľov, z ktorých sú niektorí aj textári. Tu však odporúča, aby skladatelia viacej siahali po nových originálnych textoch básnikov, aby bola na ten spôsob nie len kvalita, ale aj kvantita nášho festivalu širšie zameraná.

Z uvedenýchných, ale aj na základe iných skutočností, mienime, že táto rôznorodosť a pestrosť každého druhu vylučuje objektívne zhodnotenie neporovnateľného. Preto do ďalších ročníkov festivalu navrhujeme aby festival bol nie súťažného, ale prehliadkového charakteru. Máme nádej, že by to po mnohých stránkach nášmu festivalu prinieslo možno aj nové skladateľské, textárske a spevácke mená, ktoré, musíme to s ľútosťou konštatovať, z roka na rok ubúdajú.

Keď ide o spev, v interpretácií spevákov sa prejavila tiež hlboká precítenosť a kultivovaný prednes, za čo spevákov zvlášť pochvaľujeme. Všetkým gratulujeme k úspešným speváckym výkonom a autorom úprimne gratulujeme k zaradeniu ich skladieb do verejnému predvedeniu čo je už svojráznou odmenou a zviditeľnením ich tvorivosti.

V Selenči, 27. októbra 2019.