Správa odbornej poroty hodnotiaca spevácke skupiny a orchestre 49. FF Tancuj, tancuj 2019

Juraj Súdi
Jarmila Juricová Stupavská
Samuel Kováč
29. novembar 2019

Odborná porota 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch, hodnotiaca spevácke skupiny a orchestre, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Samuel Kováč ml. a Dr. Juraj Súdi.

Chceme zdôrazniť, že sa I. koncert festivalu v celku vydaril a bol svojráznou retrospektívou spevácko-hudobnej činnosti vojvodinských Slovákov na ktorú sme právom hrdí. Boli by sme radi, keď by sa v budúcnosti na javisku tohto festivalu predstavili aj viaceré orchestre. Z vypočutých 23 ansámblov sa do povedomia odbornej poroty ďakujúc kvalitnému prednesu dostalo 10 speváckych súborov, z ktorých sú 3 odmenené a 7 osobitne pochválené. Pri ich prednese treba zdôrazniť trefný výber a pôvodnosť hudobného materiálu, celkový dojem ako i snahu nie len zachovať, ale i zveľadiť slovenskú ľudovú pieseň zo svojho prostredia.

Medzi pochválené súbory patria:

Dievčenské spevácke skupiny Domu kultúry z Kovačice a KUS Jána Kollára zo Selenče;

Ženské spevácke skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a KUS Štefánik z Lalite;

Mužské spevácke skupiny SKUS V pivnickom poli z Pivnice, Kultúrneho centra Kysáč z Kysáča a Mužská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian.

Odmenení:

V konkurencii iba dvoch ľudových orchestrov:

2. cenu odbornej poroty v kategórii ľudových orchestrov získal Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny.

3. cenu odbornej poroty v kategórii ľudových orchestrov získal Ľudový orchester SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu;

Keď ide o výkon speváckych skupín:

1. cenu odbornej poroty v kategórii speváckych skupín získala: Dievčenská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu;

2. cenu odbornej poroty v kategórii speváckych skupín získala: Ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice;

3. cenu odbornej poroty v kategórii speváckych skupín získala: Ženská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian.