Michal Hataľa – nositeľ pamätného listu Pro Cultura Slovaca za rok 2020

Katarína Melegová-Melichová
15. septembar 2020

Zdôvodnenie rozhodnutia komisie

Keď sa spomenie Kultúrno-osvetový spolok Jednota v Hložanoch, či jeho viac ako sedemdesiatročné dejiny ovenčené úspechmi a cenami alebo doteraz zrealizovaných 49 ročníkov Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj, nemožno v tej súvislosti nespomenúť aj tri generácie Hataľovcov, ktoré do nich vkladali svoje srdce, talent a dobrácku povahu.

Michal Hataľa, narodený 14. septembra 1961 v Hložanoch z matky Zuzany a otca Michala – dlhé to roky najznámejšieho hložianskeho folklórneho páru – od mala ochotníčil. Najprv ako tanečník, následne aj ako organizátor, vedúca osobnosť spolku až v troch funkčných obdobiach, kultúrny dejateľ a manažér tak spolku ako aj Festivalu Tancuj, tancuj. Nebol však plateným funkcionárom spolku, ani festivalu, iba obetavým zanietencom, spolkárom, ktorému život a prospech spolku a festivalu boli srdcovou a rodinnou záležitosťou. A bol spoľahlivým spolupracovníkom už či pre tých, ktorí prikladali ruku k spolkovej činnosti alebo Festivalu Tancuj, tancuj... Jeho šľapajami, ako inak, kráčajú aj jeho synovia. Veď viac ako tridsať rokov manželka Anna, jeho Bobka, bola aj jeho partnerkou v tanci a v láske k spevu, spolku a jeho činnosti.

Zaslúžene zastupoval nielen svoje rodné Hložany, ale aj našu kultúru na vystúpeniach po celej Vojvodine a Srbsku, ako aj v Macedónsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Slovinsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Českej republike, Francúzsku, ale aj v ďalekej Austrálii.

Za svoju prácu je držiteľom najvyššieho ocenenia Obce Báčsky Petrovec – Ceny obce (2007), Ceny Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska za rozvoj dediny (2016) a Zlatej plakety Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian (2018).

Od roku 1970 kedy sa stal členom detského folklórneho súboru spolku až dodnes, je jeho prínos k našej tradičnej kultúre nezmerný a tak sa uznanie Pamätný list Pro Cultura Slovaca rozhodnutím komisie dostáva do správnych a pracovitých rúk. Blahoželáme.