Vjera Benkova

pesnik, književnik, pisac za decu, novinar
Viera Benková
Vjera Benkova
( 23. april 1939 )

Studirala je češki i slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao novinar, urednik, objavila je niz zbirki pesama i knjiga.

Za njenu prvu pesničku zbirku Májový ošiaľ (1965) karakteristična je ljubavna tematika, životna energija, hedonizam, senzualizam i delimično melanholija. Teme priroda i ljubav su povezane, što se ispoljava u antropomorfizmu – čovek postaje integralni deo prirode. Zatim u njenu poeziju dospeva egzistencijalna nesigurnost, lutanje i traženje. 

Sledeće zbirke su: Variácie (1969), Obrady (1971), gde je prisutna refleksivnost, problematika vremena i ljudske egzistencije. U pesničkoj zbirci Koráb istoty (1975) se ispoljava tendencija uopštavanja, univerzalni problemi i granične situacije. Slike i simboli postaju sve više apstraktniji i kreću se od prolaznog do mitskog, izražavaju najbitnije elemente, sa obeležjem poezije neosimbolizma, dospeća ka suštini postojanja. U zbirci Izoldin prsteň (1978) pesnikinja aktualizuje tematiku ljubavi a karakterističan je simbol zdenca i žeđi za ljubavlju i saznanjem, oscilacijom između vitalnosti i klonulosti i kondenzovanje pesničkog izraza.

Objavila je zbirku na srpskom jeziku Dan medju ružama (1979), koju je prepevala u zbirci Ružový jas (1986). U zbirci Obelisk (1982) prisutna je arhaizacija, duhovnost i prepevavanje biblijskih mitova, dok je za zbirku Komorný večer (1989) karakteristična gradska sredina, depoetizacija pesničke forme i tvz. „mitologija svakidašnjice“. Zbirka Heroika slovaca (1997) ima formu intimnog dnevnika u sredini sela i prirode, gde pesnikinja izražava odnos prema biljkama i traži eliksir, čija je pozadina hrišćanska i paganska. Zatim autorka dospeva ka etnografiji, prošlosti i uspostavljanju veze sa likovnom umetnošću.

Objavila je zbirku lirskih pripovedaka Lesná studienka (1973) i Dom (1987) i dokumentarne proze Z dávneho Petrovca (1998), Z našej minulosti (2002) i Stred sveta (2006). Pisala je i prozu za decu: Veľký mimikri prípad (1977), Lesné príhody (1980) i Hojdacie kreslo spisovateľa Martina (1984). Pisala je i istorijsku prozu iz života Slovaka na Donjoj zemlji.

 

Objavila je sledeće knjige:

 

Poezija

Májový ošiaľ / Kultura, Bački Petrovac 1964/

 

 

 

 

 

 

Slovenská láska- Slovačka ljubav- Slowakische Liebe/ Zagreb 1965/

 

 

 

 

 

 

Variácie /Obzor, Novi Sad 1969/

 

 

 

 

 

 

Obrady / Obzor, Novi Sad 1971/

 

 

 

 

 

 

Koráb istoty / Obzor, Novi Sad 1975/

 

 

 

 

 

 

Izoldin prsteň /Obzor, Novi Sad 1978/

 

 

 

 

 

 

Dan medju ružama / Matica srpska, Novi Sad 1979/

 

 

 

 

 

 

Obelisk /Obzor, Novi Sad 1982/

 

 

 

 

 

 

Komorný večer /Obzor Novi Sad 1989/

 

 

 

 

 

 

Heroica slovaca /Kultura, Bački Petrovac 1997/

 

 

 

 

 

 

Kniha výstrahy, výber / Kultura, Bački Petrovac 2001/

 

 

 

 

 

 

Žltá krajina, čierne drozdy /Kultura, Bački Petrovac 2004/

 

 

 

 

 

 

Relikviár /Izdavaštvo Ivan Krasko i ESA, Nadlak-Bratislava, 2005/

 

 

 

 

 

 

Poezija u prevodu na srpski i slovenački jezik

 

Saloma / Bagdala, Kruševac 1975, prev. Anna Dudaš/

 

 

 

 

 

 

Menuet /R.U. R. Ćirpanov, Novi Sad 1979, prev. A. Dudaš i Br. Romova/

 

 

 

 

 

 

Ružový jas /Obzor, Novi Sad 1986, autorkin auto-prevod knjige Dan među ružama/

 

 

 

 

 

 

Proza i publicistika

 

Lesná studienka / Obzor, Novi Sad 1973/

 

 

 

 

 

 

Dom / Obzor, Novi Sad 1987/

 

 

 

 

 

 

Z dávného Petrovca, beletrizovana publicistika / Hlas ljudu, Novi Sad 1998/

 

 

 

 

 

 

Z našej minulosti , publicistika / Hlas ljudu, Novi Sad 2002/

 

 

 

 

 

 

Stred sveta(izdavaštvo Ivan Krasko a ESA,Nadlak-Bratislava,2007)

Stred sveta a iné prózy (Svc.,edicija Živi prúd, Bački Petrovac 2009)

 

 

 

 

 

Stretnutie s minulosťou (Hlas ljudu, Novi Sad, edicija Pramen,2007)

Stretnutie s minulosťou, publicistika (Bački Petrovac, 2009)

 

 

 

 

 

Próza pre deti

 

Veľký minikrimi prípad /Obzor, Novi Sad 1977/

 

 

 

 

 

 

Lesné príhody /Obzor, Novi Sad 1980/

 

 

 

 

 

 

Hojdacie kreslo spisovateľa Martina /Obzor, Novi Sad 1984/

 

 

 

 

 

 

Radio-igra za decu

Pusťte basu do rozhlasu v knihe Štyri hry / Obzor, Novi Sad 1985, zajedno sa igrama J. Tušijaka, M. Demaka i J. Madackog/

 

Drugo

 

Petrovské pohľadnice, publicistika /Zhromaždenie obce, Bačski Petrovac 1995, zajedno sa Samuelom Miklovicom/

 

 

 

 

 

Prevodi

Iz češkog u srpski jezik

František Balek:Poslednja šansa /Dnevnik, Novi Sad 1975, zajedno sa Br. Romovom/.

Iz slovačkog u srpski jezik

Katarina Lazarova:Intervju sa labudovima / Dnevnik, Novi Sad 1975, zajedno sa Br. Romovom/.

Iz slovenačkog u slovački jezik

Vid Pečjak: O robotovi, ktorý utiekol /Obzor, Novi Sad 1975/,

Fran Levstik: Ako urobili Vidkovi košieľku /Obzor, Novi Sad 1975/.

 

Nagrade i priznanja

Cena časopisa Novi život/1965, 1969/,

Medalja opštine Bački Petrovac/ kasnije oktobarska nagrada 1970/,

Republička Cena Neven /1982/,

Čitalačka značka KOS Vojvodine /1989/,

Nagrada Društva vojvođanskih slovakista za životno delo /1999/,

Plaketa Biblioteke Štefana Homole /1999/,

Plaketa Gimnazije Jan Kolar /1999/,

Nagrada Izdavaštva Kultura /2000/

Zahvalni list Ureda za Slovake u inostranstvu, Bratislava /2009/.

 

Marina Petraš
Reference:

Kolektív autorov: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram 2005, s. 651

Svetlík, A.: Poézia Viery Benkovej. In: Kniha výstrahy. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2000.