poetka, prozaička, spisovateľka pre deti, novinárka
Viera Benková
Viera Benková
( 23. apríla 1939 )

Viera Benková sa narodila 23.apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine/ matka jej pochádzala zo Slovenska, z Čičmian/. Základnú školu a gymnázium /1957/ zakončila v rodisku.Na Filologickej fakulte v Belehrade vyštudovala /1971/ český a slovenský jazyk a literatúru. V roku 1962 ako štipendistka Petrovskej obce zamestnala sa v novinách Hlas ľudu, kde pracovala ako stály člen redakcie do roku 1967, neskôr ako externá spolupracovníčka do roku 1975. Členkou redakcie literárneho časopisu Nový život bola v rokoch 1965-1978. Keďže sa s rodinou roku 1969 presťahovala do Belehradu, od roku 1975 žila na voľnej nohe. Roku l980 sa zamestnala v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, kde pôsobila do roku 1992, keď odišla do dôchodku a presťahovala sa z Belehradu do Petrovca.

Kým žila v Belehrade spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopisami, ako aj s Belehradským rozhlasom. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny, češtiny do slovenčiny. Niekoľko rokov bola aj externou spolupracovníčkou novosadských novín Dnevnik, kde pôsobila ako členka súbehovej komisie o krátku poviedku.

V roku 1967 prijali ju do Zväzu spisovateľov Juhoslávie a v roku l985 aj do Spolku spisovateľov Vojvodiny, kde niekoľko rokov bola aj členkou Zhromaždenia a spolupracovníkov Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade tiež v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sr. Karlovciach. Kým pôsobila v rozhlase zaujala sa o každoročné vypisovanie súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Na dôchodku spolupracuje aj s Obecným rozhlasom, kde je dodnes spolupracovníčka a dlho rokov bola aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí aj dnes V rokoch 1983-1993 pôsobila i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

Uverejňovala v mnohých literárnych časopisoch v Juhoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Taliansku a zastúpená je vo svetových antológiach v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii ako aj Juhoslávie. Od roku 1990 je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Žije v rodisku.

V roku 2014 jej Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vydal Bibliografiu, kde je zhrnutá jej celoživotná literárna práca. Autorka Bibliografie Viery Benkovej je Boženka Bažíková.

 

Viera Benková vydala tieto knihy:

Poézia

Májový ošiaľ / Kultúra, Báčsky Petrovec 1964/

 

 

 

 

 

 

Slovenská láska- Slovačka ljubav- Slowakische Liebe/Záhreb l965/

 

 

 

 

 

 

Variácie /Obzor, Nový Sad 1969/

 

 

 

 

 

 

Obrady / Obzor, Nový Sad 1971/

 

 

 

 

 

 

Koráb istoty / Obzor, Nový Sad 1975/

 

 

 

 

 

 

Izoldin prsteň /Obzor, Nový Sad 1978/

 

 

 

 

 

 

Dan medju ružama / Matica srpska, Novi Sad 1979, napísaná po srbsky/

 

 

 

 

 

 

Obelisk /Obzor, Nový Sad 1982/

 

 

 

 

 

 

Komorný večer /Obzor Nový Sad 1989/

 

 

 

 

 

 

Heroica slovaca /Kultúra, Báčsky Petrovec 1997/

 

 

 

 

 

 

Kniha výstrahy, výber / Kultúra, Báčsky Petrovec 2001/

 

 

 

 

 

 

Žltá krajina, čierne drozdy /Kultúra, Báčsky Petrovec 2004/

 

 

 

 

 

 

Relikviár /Vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA, Nadlak-Bratislava, 2005/

 

 

 

 

 

 

Modrotlač, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2011.

Exlibris morušových listov, Edícia Živý prúd, Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2013

 

 

 

Poézia v preklade do srbčiny a slovinčiny

 

Saloma / Bagdala, Kruševac 1975, prel. Anna Dudášová/

 

 

 

 

 

 

Menuet /R.U. R. Ćirpanov, Novi Sad 1979, prekl. A. Dudášová a Br. Romová/

 

 

 

 

 

 

Ružový jas /Obzor, Nový Sad 1986, autorki vlastný preklad knihy Dan medju ružama/

 

 

 

 

 

U zatišju sna (Izbor iz dela) [Zo zátišia sna (Výber z diela)] [Spolu s Etelou Farkašovou; do srbčiny preložila Ana Dudaš; ilustr. Blanka Votava]. [vydané s podporou Literárneho informačného centra (NLC)/ SLOLIA].  Nový Sad: Prometej, 2012.

 

Próza a publicistika

 

Lesná studienka / Obzor, Nový Sad 1973/

 

 

 

 

 

 

Dom / Obzor, Nový Sad 1987/

 

 

 

 

 

 

Z dávného Petrovca, beletrizovaná publicistika / Hlas ľudu, Nový Sad 1998/

 

 

 

 

 

 

Z našej minulosti , publicistika / Hlas ľudu, Nový Sad 2002/

 

 

 

 

 

 

Stred sveta(vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA,Nadlak-Bratislava,2007)

Stred sveta a iné prózy (Svc.,edícia Živý prúd, Báčsky Petrovec 2009)

 

 

 

 

 

Stretnutie s minulosťou(Hlas ľudu,Nový Sad,edícia Prameň,2007)

Stretnutie s minulosťou,publicistika(preprac. vydanie,VB,Báčsky Petrovec 2009)

 

 

 

 

Perličky minulosti. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2013.Próza pre deti

 

Veľký minikrimi prípad /Obzor, Nový Sad 1977/

 

 

 

 

 

 

Lesné príhody /Obzor, Nový Sad 1980/

 

 

 

 

 

 

Hojdacie kreslo spisovateľa Martina /Obzor, Nový Sad 1984/

 

 

 

 

 

 

Rozhlasová hra pre deti

Pusťte basu do rozhlasu v knihe Štyri hry / Obzor, Nový Sad 1985, spolu s hrami J. Tušiaka, M. Demáka aJ. Madackého/

 

Iné

 

Petrovské pohľadnice, publicistika /Zhromaždenie obce, B8čsky petrovec 1995, spolu so Samuelom Miklovicom/

 

 

 

 

 

Editorská činnosť

 

  • Plášť bohyne: výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska [ilustrovala Mária Štefanková]. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2012.
 

Preklady

Z češtiny do srbčiny

František Balek:Poslednja šansa /Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou/.

Zo slovenčiny do srbčiny

Katarína Lazarová:Intervju sa labudovima / Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou/.

Zo slovinčiny do slovenčiny

Vid Pečjak: O robotovi, ktorý utiekol /Obzor, Nový Sad 1975/,

Fran Levstik:Ako urobili Vidkovi košieľku /Obzor, Nový Sad 1975/.

 

Ceny a vyznamenia

Cena časopisu Nový život/1965, 1969/,

Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec/ neskoršie októbrová cena 1970/,

Republiková Cena Neven /1982/,

Čitateľský odznak KOS Vojvodiny /1989/,

Cena Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo /1999/,

Plaketa Knižnice Štefana Homolu /1999/,

Plaketa Gymnázia Jána Kollára /1999/,

Cena Vydavateľstva Kultúra /2000/

Ďakovný list Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,Bratislava /2009/.

Medzinárodná Cena Ondreja Štefanka, Nadlak (2011)

Cena literárneho časopisu Nový život, B. Petrovec (2012)

Cena Spolku slovenských spisovateľov za životné dielo a popularizáciu slovenskej literatúry v zahraničí – na Dňoch slovenskej literatúry, Bratislava (2014).

 
Bibliografické údaje: V. Hronec a V.Benková