Festivali lokalnog karaktera

Okrem manifestácií a festivalov celomenšinového rázu, vojvodinskí Slováci každoročne usporadúvajú i rôzne podujatia s kultúrnymi obsahmi vo svojich dedinách.

Viac informácií o nich nájdete na tejto stránke.