Podujatia lokálneho charakteru

Okrem festivalov a podujatí celomenšinového rázu, vojvodinskí Slováci každoročne usporadúvajú i rôzne podujatia s kultúrnymi obsahmi vo svojich dedinách. Niektoré z týchto podujatí majú uctyhodnú tradíciu organizovania a sú udalosťami, ktoré rozvíjajú kultúrny turizmus v dedine a prispievajú k spolupatričnosti a zachovávaniu kultúrnej identity slovenskej komunity v Srbsku.

Viac informácií o nich nájdete na tejto stránke.