DIDA 2022 – divadelné divy počas dvoch víkendov

11. apríla 2022
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.

Prvý festivalový víkend

 

V piatok 1. apríla roztočil sa divadelný víkend v Pivnici. Bohatý program 27. festivalu DIDA aj tento raz pozostával z početných divadelných predstavení, ale aj sprievodných podujatí v podobe výstav a literárnych večierkov. Prvé z takýchto podujatí slávnostne otvorili v piatkový podvečer v foyeri Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Išlo o vernisáž troch výstav, teda o výstavu plagátov predstavení, ktoré účinkujú na festivale DIDA, samostatnú výstavu obrazov Anny Babiakovej Zachované od zabudnutia a výstavu fotografií spomienok na hercov Jozefa Chrčeka a Jána Kmeťka DIDA dáva divy.

Výstava plagátov predstavení účinkujúcich na festivale DIDA konala sa už piatykrát. Tohto roku o cenu za najkreatívnejší plagát súťažilo 9 originálnych plagátov, a zaujímavou novinkou je to, že v ich hodnotení sa zúčastnili aj používatelia sociálnych sieti, ktorí mali možnosť stlačiť „like“ na ten plagát, ktorý považujú za najlepší, a to na oficiálnej Facebook stránke OD Janka Čemana do piatku 8. apríla.

Profesorka výtvarnej kultúry na dôchodku Anna Babiaková, ktorá počas pracovného veku pôsobila aj na Základnej škole 15. októbra v Pivnici pripravila výstavu pod názvom Zachované od zabudnutia. Kurátorom výstavy bol Zvonimír Pudelka, akademický maliar a výtvarný kritik, ktorý podotkol, že je výstavou zachytený priesek autorkinej tvorby. Slova sa ujala aj samotná autorka prajúc všetkým krásny zážitok z vystavených prác.

Treťou časťou vernisáže bola výstava fotografií DIDA dáva divy – spomienky na Jozefa Chrčeka a Jána Kmeťka, veľkých divadelných umelcov, ale aj ľudí. O výstave hovoril Vladimír Brňa, podpredseda Organizačného výboru tohtoročného festivalu, ktorý vo svojom príhovore vyjadril o. i. aj potešenie z toho, že na vlaňajšom ročníku festivalu DIDA k hlavným oceneniam pribudli aj mená týchto dvoch velikánov: cena za najlepšie divadelné predstavenie nesie meno Jána Kmeťka, kým cena za najlepší herecký výkon dostala pomenovanie podľa herca, ktorý získal najviac týchto cien – Jozefa Chrčka. Počas vernisáže boli premietané úryvky videonahrávok z vystúpení týchto dvoch predčasne zosnulých hercov a česť otvoriť výstavu sa dostala Vladimírovi Francistymu, riaditeľovi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý túto výstavu finančne podporil. Riaditeľ ÚKVS využil túto príležitosť vyzvať prítomných milovníkov divadla, aby sa zapojili do fotokonkurzu tejto ustanovizne, ktorý tohto roku prebieha v znamení divadelného života vojvodinských Slovákov.

Všetky tri výstavy boli nainštalované vo foyeri OD Janka Čemana. Vernisáž, ako aj otvárací program, moderovala Kvetoslava Imreková-Šusterová a pesničkami ju spestril pivnický Komorný zbor Nádeje pod taktovkou Anky Stojnevovej.

Nasledovalo slávnostné otvorenie 27. festivalu DIDA. Prítomným sa v mene Organizačného výboru festivalu prihovoril jeho podpredseda Vladimír Brňa vyjadrujúc potešenie z faktu, že sa festival, i keď prešlo sotva pár mesiacov po jeho minulom ročníku, podarilo organizovať v obvyklom termíne a vrátiť mu medzinárodný charakter. Otvárací ceremoniál svojou prítomnosťou poctili aj riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, predseda MSS Branislav Kulík, evanjelický kňaz pivnický Ján Záhorec a Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá festival formálne otvorila. Motto tohtoročného festivalu nachádzame v poviedke Potkani Michala Kámaňa – Janka Čemana: Zameniť nevedomosť vedomosťou, to je liek. Odbornú porotu aj tohto festivalového ročníka tvorí osvedčená trojica: Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a Zuzana Týrová, členovia.

Po slávnostnom otvorení, piatkový večer patril hosťom zo Slovenska. Minuloroční víťazi festivalu Palárikova Raková, Divadlo mladých Šuňava v zastúpení Občianskeho združenia Šumiháj zahrali veselohru Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon v réžii Vladimíra Benka. V sobotu 2. apríla sa obecenstvu predstavili najprv Padinčania, Neformálny divadelný súbor Fedor teatar satirickou hrou Kabaret 2 autora a režiséra Fedora Popova. Nasledovala prezentácia aktuálnych knižných vydaní Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca – Vítanie jari s knihou.

Sobotňajší divadelný večer končil výstupom divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína, ktorý sa predstavil satirickou komédiou Skúsené, neskúsené a tie iné autora Jeana Anouilha v réžii Maríny Dýrovej. Nedeľňajšie poobedie 3. apríla poznačila prezentácia knihy o našom významnom kameramanovi Jozefovi Maďarovi: Jozef Maďar – život a sen cez objektív, v rámci ktorej boli premietané aj jeho autorské mini-filmy vzťahujúce sa na život v jeho rodnej dedine – Pivnici. Divadelný víkend končil inscenáciou Čiara, ktorú v réžii Jane Urbančekovej-Fejzulahi na motívy hry Ljiljany Lašićovej Kuća sa prozorom nacvičili ochotníci divadelnej odbočky Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian.

 

Druhý festivalový víkend

 

Program 27. ročníka festivalu DIDA pokračoval aj počas uplynulého víkendu. V piatok 8. apríla predstavili sa domáci herci – Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice divadelnou inscenáciou pre deti a dospelých Pusťte basu do rozhlasu. Autorkou predlohy je Viera Benková, kým réžiu podpisuje Ľuboslav Majera. Po nich javisko pivnického Domu kultúry patrilo Divadlu VHV z Báčskeho Petrovca. Inscenáciu spracovanú na motívy hry Stoličky autora Eugéneho Ionesca pod názvom Tak sa to vraví režírovala Marína Dýrová.

Divadelná sekcia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu v sobotu 9. apríla zahrala veselohru autora Vlada Moresa WC story. Túto duodrámu režíroval Rastislav Zorňan. Po výstupe šafárikovcov sa v Klube poľnohospodárov konala prezentácia dvojjazyčnej knihy aforizmov Chytanie sa slamky – Hvatanje za slamku autora Aleksandra Pavića, profesora na pivnickej ZŠ 15. októbra. Sobotňajší večer uzavreli Erdevíčania, divadelníci z tamojšieho Slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík. Zahrali experimentálnu drámu autora Jana Hrubíka Tsunami v réžii Vladimíra Šerfézyho.

Nedeľňajší večer patril slávnostnému vyhodnoteniu festivalu, plagátov, ale aj literárnej súťaži Píšeš? Píšem! a na záver sa Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca predstavilo drámou autorky Gianiny Cărbunariu Kebab v réžii Svetlany Gaškovej.

 

Výsledky festivalu

Z príhovoru moderátorky festivalu Kvetoslavy Imrekovej-Šusterovej dozvedeli sme sa, že sa počas dvoch divadelných víkendov predstavilo 9 divadiel a 7 sprievodných podujatí. Podčiarkla aj to, že je Ochotnícke divadlo Janka Čemana založené v roku 1994, a to práve 10. apríla, teda v záverečný deň festivalu oslávilo 28. narodeniny. Následne predniesla správu poroty hodnotiacej plagáty, ktorá pracovala v zložení: Andrea Merníková-Šimonová, grafická dizajnérka, Miroslav Pap, kulturológ a novinár a Tiana Kolárová, študentka a fotografka zo záľuby. Rozhodli sa udeliť 2 rovnoprávne ceny, a to pre plagát kulpínskeho predstavenia Skúsené, neskúsené a tie iné autora Mira Horváta, ako aj pre Kebab Slovenského vojvodinského divadla autorky Ireny Lomenovej. Podľa výsledkov online hlasovania, teda podľa počtu získaných „like-ov“ na oficiánej Facebookovej stránke OD Janka Čemana najväčší počet hlasov získal plagát predstavenia Ženský zákon Divadla mladých zo Šuňavy.

Keď ide o výsledky divadelných súbor, porota (Z. Tárnociová, Z. Týrová a V. Valentík) hodnotila takto: Cenu Janka Čemana za inscenáciu najautentickejšieho obrazu života dolnozemských Slovákov udelila divadelnej skupine SKOS Erdevík, Cenu Jána Kmeťka – za najúspešnejšie divadelné predstavenie vyhrali novosadskí šafárikovci, ktorí nás zároveň budú reprezentovať na Palárikovej Rakovej v Čadci. 1. cenu za herecký výkon, teda cenu Jozefa Chrčeka získal Pivničan Jaroslav Šimon, 2. cenu získala Jana Petrusová z Erdevíka, kým sa tretia cena dostala Anastázii Ondríkovej z Padiny. Posudzovacia komisia sa aj tohto roku rozhodla udeliť osobitnú cenu za úspešný spoločný herecký výkon mladým pivnickým hercom za stvárnenie úloh hudobných nástrojov v predstavení Pusťte basu do rozhlasu. Vyhodnotenie 27. festivalu DIDA bolo možné sledovať aj online prostredníctvom FB stránky OD Janka Čemana. Odmeny ocenením hercom a režisérom udeľovali Andrea Merníková-Šimonová, predsedníčka organizačného výboru festivalu a Vladimír Brňa, podpredseda organizačného výboru. Ceny za nový dramatický text, dramaturgiu a ani Cena Elenky Hložanovej tohto roku neboli udelené.

5. ročník literárnej súťaže Píšeš? Píšem! hodnotila porota v zložení: Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka, Ján Chalupka, dramaturg a dramatička a režisérka Katarína Mišíková-Hitzingerová. Na súťaž prišlo 189 súťažných príspevkov, a to v kategórii poézia: 141 básní, próza: 26 prozaických textov, dramatický text: 11 divadelných hier, filmový scenár: 1 a text piesne: 10 súťažných textov piesní. Autori pochádzajú z Pivnice, Kulpína, Kovačice, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Hložian, Nového Sadu, Nového mesta nad Váhom, Topoľčian, Starej Ľubovne, Bratislavy, Nitrianskej Stredy, Banskej Bystrice, Spišského Bystrého, Zvolena, Šenkvíc, Nižnej Kamenice, Novej Bane, Svidníka a Trenčína. Nositeľkou hlavnej ceny stala sa Edita Ďurčová. V kategórii filmového scenára porota sa rozhodla neudeliť cenu, iba čestné uznanie Draganovi Karlečíkovi. V kategórii divadelnej hry 1. miesto vyhral Ján Žolnaj, 2. miesto patrí Márii Vrškovej a 3. Adamovi Kolárovi, kým čestné uznanie získala Marianna Ibrahimi. Najlepší text piesne napísal Pavol Fekete, druhý najlepší napísala Marianna Ibrahimi a tretí Adam Kolár, čestné uznanie padlo do rúk Silvie Dubovskej. V kategórii poézie najúspešnejšou bola Emma Tomková, druhé miesto obsadili Magdaléna Martišková a Ema Jeleňová, tretie si podelili Anna Lažová a Petra Častvenová. Čestné uznania získali: Marek Jaroš, Tamara Blatnická, Soňa Čandíková a Dušan Hanko. Kategóriu prózy porota ohodnotila takto: 1. miesto získala Martina Krnáčová, 2. Martin Mišúň a 3. Ines Gedrová. Čestné uznania udelili Tine Strenkovej a Igorovi Zabunovovi.

Patrónmi 27. festivalu DIDA boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Zhromaždenie Obce Báčska Palanka. Festival podporili aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Text: Danica Vŕbová, foto: Igor Zabunov, Tiana Kolárová
Vianočným večierkom SKUS hrdinu Janka Čmelíka uzavrel nielen 26. Memoriál Juraja Ondríka, ale aj tohtoročnú ochotnícku činnosť.
V pondelok 23. decembra sa v ÚKVS uskutočnilo tradičné podujatie venované predovšetkým deťom – Vianočný večierok.
V nedeľu 29. decembra sa v Kultúrnom centre Kysáč konala už tradičná Novoročná estráda. Každoročne sa na tomto programe obecenstvu predstavujú všetky odbočky činné v rámci Kultúrneho centra.
V sobotu 21. decembra v Kovačici odznel 21. ročník detského festivalu Letí pieseň letí.
FS Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka od 29. novembra do 1. decembra absolvoval ďalší zahraničný zájazd a ďalší festival v Českej republike.
Pazovský kalendár 2020 odišiel do sveta, Slovenský svetový kalendár 2020 prišiel do Starej Pazovy a oba sa dožili premiéry na Hurbanovej fare v piatok 13. decembra, teda na Lucku.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov už tradične pre tých najmladších organizuje predvianočný program pod názvom Vianočná rozprávka.
III. Edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil v sobotu 14. 12. v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
15. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a výtvarnícke snemovanie uskutočnilo sa v sobotu 14. decembra 2019 v Báčskom Petrovci.
Zrušené je rozhodnutie o zverejnení verejného súbehu na vymenovanie riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.