Osobnosti slovenského divadelného života

Ján Makan

režisér
Ján Makan
( 3. decembra 1955 )

Ján Makan sa narodil v Báčskom Petrovci 3. 12. 1955 v novinárskej rodine. Rodičia boli aktívne zapojení do spoločenského, najmä kultúrneho života slovenskej komunity vo Vojvodine.

Od roku 1960 žije v Novom Sade. Tu zakončil základnú školu a gymnázium. V rokoch 1974 až 78 študoval právo. Roku 1978 sa zapísal na štúdium multimediálnej réžie na Akadémii umení v Novom Sade. Štúdium dokončil roku 1983. Od 1984 je zamestnaný v Televízii Nový Sad, pre ktorú nakrútil štyri televízne filmy, jeden seriál a veľký počet detských, dokumentárnych, cestopisných a vysielaní zábavného rázu.

Prednášal na Katedre multimediálnej réžie Akadémie umení v Novom Sade. Bol predsedom iniciatívneho výboru pri zakladaní Slovenského vojvodinského divadla. Bol iniciátorom a vedúcim programu dvojročného školenia hercov pre Slovenské vojvodinské divadlo. Režíroval desiatky predstavení v ochotníckych divadlách. Venoval sa alternatívnej divadelnej tvorbe, najmä na multietnických a multilingválnych projektoch.