Prezentácia 10. výročia ÚKVS

Ústav pre kulturu vojvodinských Slovákov si v piatok 18. januára 2019 slávnostným programom pripomenul desiate výročie pôsobenia.

European Parliament open days Brussels, Understanding Vojvodina

13. októbra 2015 Milina Sklabinská predstavovala ÚKVS v Bruseli na okrúhlom stole na tému rôznorodosti kultúrnych prejavov vo Vojvodine.

Zhromaždenie európskych regiónov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil konferencie Zhromaždenie európskych regiónov v čase 25. až 27. marca 2014. ÚKVS predstavovala Mgr.Art Milina Sklabinská.

ÚKVS a kreatívny priemysel

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil Medzinárodnej konferencie CRINSS a bol hostiteľom stretnutia predstaviteľov oddelenia pre kreatívny priemysel Európskej podnikateľskej siete.
Krátke dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry

Krátke dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry

V ÚKVS sa v piatok 24. mája 2013 konal multimediálny program venovaný podujatiu Dni slovanskej kultúry.
Strateško planiranje u kulturi - Miroslav Keveždi

Strategické plánovanie v kultúre

Dňa 11. decembra 2012 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali dielňu venovanú strategickému plánovaniu v oblasti kultúry.
Slovak connection

Slovak connection

V dňoch 10.-11. októbra 2011 v Bratislave sa konal odborný celoslovenský seminár Slovak connection, kde riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská odprezentovala portál www.slovackizavod.org.rs.

Manažment (menšinových) festivalov

V ÚKVS odznela prednáška Manažment (menšinových) festivalov pod vedením Dr. Mileny Dragićevićovej – Šešićovej, šéfky Katedry UNESCO pre manažment v kultúre a kultúrnu politiku Univerzity umenia v BG.

Elektronická databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Dňa 20. 09. 2010 ÚKVS odprezentoval prvú Elektronickú databázu kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá umožní systematicky a v súlade s medzinárodnými štandardmi, uschovávať digitalizované materiály.

Analýza fotografií III. kola fotokonkurzu ÚKVS

Dňa 7. augusta 2010 v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci ÚKVS predstavil fotografie zaslané na III. kolo fotokonkurzu s dôrazom na špecifiká svadobného odevu mladomanželov z Banátu, Báčky a Sriemu.

Spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva na poli divadelníctva

Riaditeľka Divadelného ústavu z Bratislavy predstavila v ÚKVS Štandardné a inovačné spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva na poli divadelníctva.

Kvalitné a nekvalitné powerpointové prezentácie

V miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v piatok 05. februára 2010 prebiehal edukačný kurz na tému Kvalitné a nekvalitné powerpointové prezentácie.

Základy internet novinárstva

V sobotu 17. októbra 2009 sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnila dielňa na tému Základy internet novinárstva.