Prolećne note

Naziv festivala:

Festival ozbiljne muzike Prolećne note

Datum održavanja:

jun

Mesto održavanja:

Bački Petrovac


 

Kratak sadržaj:

Festival Prolećne note osnovan je 1997. godine u organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke u Petrovcu. S obzirom na generaciju mladih muzičara, koji su se bavili ozbiljnom muzikom, festival je dao sebi za cilj, da omogući ovim mladim talentovanim učenicima da pokažu svoje umeće i na koncertu Prolećne note.

Značaj festivala sadržan je u tome, da mnogi njegovi učesnici danas su renomirani muzički izvođači. Mnogi od njih, nosioci su značajnih domaćih i međunarodnih nagrada za izvođenje umetničke muzike.

Prolećne note održane su do sada 13 puta i teže da daju doprinos celokupnom nivou slovačke kulture u današnje vreme.

 


 

Organizator festivala:

Mesni odbor Matice slovačke u Petrovcu