"Tancuj, tancuj..."

Naziv festivala:

Festival folklornih, pevačkih i muzičkih ansambala „Tancuj, tancuj...“

Datum održavanja:

maj

Mesto održvanja:

Gložan, resp. neko drugo slovačko mesto koje obeležava jubilej

KOS Jednota v Hložanoch
Foto: Ana Francisti

Kratak sadržaj:

Festival je osnovan na inicijativu Kulturno-umetničkog društva „Jednota“ iz Gložana i Mesne zajednice Gložan. Cilj Festivala jeste da doprinese očuvanju i unapređenju slovačkog folklora (igara, pesama, muzike i običaja).

Prvi festival održan je 5. aprila 1970. godine a vremenom je promenio nekoliko naziva: Smotra narodnih igara jugoslovenskih Slovaka, Smotra slovačkih folklornih ansambala Vojvodine, Festival slovačkog muzičkog i folklornog stvaralaštva SAP Vojvodine, Smotra slovačkih amaterskih folklornih, pevačkih i muzičkih ansambala, Festival slovačkog muzičkog i folklornog stvaralaštva „Tancuj, tancuj...“.

Festival se po pravilu održava u Gložanu, ali takođe može da se organizuje i u drugim slovačkim sredinama u Srbiji. Organizuje se poslednji vikend u maju. Ukoliko se festival održava u Gložanu, njegovi koncerti se organizuju u amfiteatru koji ima kapacitet 2600 sedišta. Amfiteatar se nalazi u sklopu Sportsko-rekreativnog i prosvetnog centra u Gložanu.

Prateći program festivala čine etno-izložbe, iložbe slikara, a u poslednjih nekoliko godina organizuju se i takmičenja za ribolovce, lovce i šahiste iz mesta koja imaju svoje predstavnike i na festivalu. Do današnjeg dana na festivalu je učestvovalo više od 30 000 učesnika.

Organizator festivala:

KOS "Jednota" Gložan

Defilé na uliciach Hajdušice, Tancuj, tancuj 2009
Foto: Stevan Lenhart