Tancuj, tancuj

Názov podujatia:

Folklórny festival Tancuj, tancuj...

Dátum konania:

Máj

Miesto konania:

Hložany, prípadne iná slovenská dedina v Srbsku

KOS Jednota v Hložanoch
Foto: Anna Francistyová

Stručný obsah:

Festival vznikol na iniciatívu Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a Miestneho spoločenstva v Hložanoch. Zámerom Festivalu je zachovávať a zveľaďovať slovenské vojvodinské tradičné tance, spevy, hudbu, zvyky a obyčaje.

Prvý festival sa uskutočnil 5. apríla 1970 roku a jeho vývoj označili aj zmeny jeho názvu: Prehliadka ľudových tancov juhoslovanských Slovákov, Prehliadka slovenských folklórnych skupín Vojvodiny, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby SAP Vojvodiny, Prehliadka slovenských ochotníckych tanečných, speváckych, nástrojových skupín, Festival slovenskej hudobnej a tanečno-folklórnej tvorby Tancuj, tancuj...

 

Festival sa spravidla uskutočňuje v Hložanoch, presnejšie za dva roky minimálne raz prebieha v Hložanoch a môže striedavo prebiehať aj v iných prostrediach. Spravidla sa uskutočňuje v posledný víkend v máji. Koncerty prebiehajú na javisku amfiteátra, ktorého kapacita je 2600 divákov. Amfiteáter sa nachádza v rámci športovo-kultúrneho a osvetového strediska v Hložanoch.

Festival sprevádzajú etno výstavy, tanečné domy, kuchyňa tradičných jedál a iné zaujímavé obsahy.. Na doterajších ročníkoch Festivalu sa zúčastnilo vyše 40 000 účastníkov.

 

Organizátor festivalu:

SKUS Jednota z Hložian

Národnostná rada slovenskej národnsotnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Miestne spoločenstvo Hložany

Obec Báčsky Petrovec

Pravidlá Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)

Logo FF Tancuj, tancuj...

Zvučka FF Tancuj, tancuj... (autorka: Kvetoslava Benková, hudobná úprava: Ervin Malina)

Defilé na uliciach Hajdušice, Tancuj, tancuj 2009
Foto: Stevan Lenhart

Prehľad súborov na prehliadke Tancuj, tancuj..., ktorá sa v rokoch 1978 – 1981 konala v Kovačici

Poradové číslo

Osada

Koľkokrát sa zúčastnili

Ročník festivalu

1.

Kovačica

4-krát

1978 – 1981

2.

Hložany

4-krát

1978 – 1981

3.

Aradáč

4-krát

1978 – 1981

4.

Petrovec

3-krát

1978, 1979 a 1981

5.

Padina

3-krát

1978, 1980 a 1981

6.

Stará Pazova

3-krát

1978,1979 a 1980

7.

Vojlovica

2-krát

1978 a 1981

8.

Nový Sad

2-krát

1978 a 1979

9.

Selenča

2-krát

1979 a 1980

10.

Pivnica

2-krát

1979 a 1981

11.

Kysáč

2-krát

1979 a 1981

12.

Ilok

raz

1978

 

Obce, v ktorých sa festival konal, koľkokrát a kedy sa v každej z nich uskutočnil

Poradové číslo

Obec

Koľkokrát sa festival konal

Rok

1.

Hložany

18-krát

1970,1971,1972,1974,1977,1979,1984,1989,1994 až 1998,2000,2002,2004,2006 a 2008

2.

Kovačica

3-krát

1973, 1976 a 1992

3.

Stará Pazova

2-krát

1980 a 2007

4.

Šíd

2-krát

1985 a 2003

5.

Kysáč

2-krát

1987 a 1993

6.

Lug

2-krát

1990 a 2001

7.

Jánošík

2-krát

1991 a 2005

8.

Pivnica

Raz

1975

9.

Erdevík

Raz

1978

10.

Vojlovica-Pančevo

Raz

1981

11.

Laliť

Raz

1982

12.

Padina

Raz

1982

13.

Petrovec

Raz

1987

14.

Boľovce

Raz

1988

Prehľad dedín, ktorých súbory boli na festivale v rokoch 1970 až 2008

Por. číslo

Osada

1970 až 1979

1980 až 1989

1990 až 2000

2001 až 2008

1970 až 2008

Prvý- a poslednýkrát

1.

Hložany

10

10

10

8

38

1970 – 2008

2.

Petrovec

10

8

10

8

36

1970 – 2008

3.

Laliť

10

10

5

3

28

1970 – 2003

4.

Pivnica

10

7

9

8

34

1970 – 2008

5.

Selenča

7

5

7

4

23

1970 – 2007

6.

Aradáč

7

5

8

5

25

1970 – 2006

7.

St. Pazova

6

10

10

8

34

1970 – 2008

8.

Šíd

5

7

9

8

29

1970 – 2008

9.

Kulpín

4

9

9

8

30

1971 – 2008

10.

Kovačica

8

10

10

5

33

1972 – 2008

11.

Lug

3

6

10

8

27

1972 – 2008

12.

Ilok

6

7

4

17

1972 – 1997

13.

Kysáč

6

9

10

8

33

1973 – 2008

14.

Vojlovica

6

8

9

8

31

1973 – 2008

15.

Nový Sad

6

9

10

8

33

1974 – 2008

16.

Jánošík

5

4

9

8

26

1974 – 2008

17.

Padina

6

9

9

6

30

1974 – 2008

18.

Erdevík

3

7

10

7

27

1977 – 2008

19.

Markovec

1

2

1

4

1977 – 1990

20.

B. Palanka

2

3

2

1

8

1978 – 2006

21.

Boľovce

2

9

8

6

25

1978 – 2007

22.

Jelisavec

1

1

2

1978 – 1989

23.

Begeč

1

1

1

3

1979 – 1997

24.

Čelarevo

1

1

2

1979 – 1984

25.

Hajdušica

1

2

2

7

12

1979 – 2008

26.

Silbaš

3

6

1

10

1980 – 2006

27.

Čurug

1

1

1981

28.

Biele Blato

3

5

3

11

1982 – 2004

29.

Josipovec

1

1

1986

30.

Petrovaradin

1

1

1989

31.

Dobanovce

5

5

2003 – 2007

32.

Ľuba

1

1

2006

Spolu osád

 

25

30

25

24

 

 

Prehľad dedín a spolkov, ktoré sa festivalu zúčastnili v rokoch 1996 – 2008

Poradové číslo

Rok

Miesto

Festival v poradí

Počet účinkujúcich osád a súborov

1.

1996

Hložany

27.

16 osád, 17 spolkov v súťažnej časti, 5 hosťujúcich súborov – 2 zo SR

2.

1997

Hložany

28.

20 osád, 23 spolkov, 5 hosťujúcich súborov – 1 zo SR

3.

1998

Hložany

29.

19 osád, 22 spolkov, 7 hosťujúcich súborov – 1 zo SR

4.

1999

Festival nebol uskutočnený

 

 

5.

2000

Hložany

30.

19 osád, 22 spolkov, 4 hosťujúce súbory

6.

2001

Lug

31.

19 osád, 21 spolkov, 7 hosťujúcich súborov – 1 zo SR

7.

2002

Hložany

32.

18 osád, 20 spolkov, 7 hosťujúcich súborov – 1 z Nemecka

8.

2003

Šíd

33.

17 osád, 21 spolkov, 7 hosťujúcich súborov – 1 z Rumunska a 1 z Chorvátska

9.

2004

Hložany

34.

16 osád, 18 spolkov, 4 hosťujúce súbory

10.

2005

Jánošík

35.

18 osád, 20 spolkov, 5 hosťujúcich súborov – 1 zo SR

11.

2006

Hložany

36.

21 osád, 25 spolkov, 7 hosťujúcich súborov – 1 zo SR a 1 z Poľska

12.

2007

Stará Pazova

37.

18 osád, 21 spolkov, 6 hosťujúcich súborov a to 2 zo SR

13.

2008

Hložany

38.

15 osád, 17 spolkov, 3 hosťujúce súbory

 Údaje poskytol Janko Čérny