Zlatý kľúč

Názov podujatia:

Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

Dátum konania:

Október

Miesto konania:

Selenča

 

Stručný obsah:

Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč zoskupuje veľký počet hudobníkov, skladateľov a textárov s cieľom podnietiť novú hudobnú produkciu v slovenskom jazyku a popularizovať ju v najširšom slova zmysle. Festival je založený roku 1970 a doposiaľ vyprodukoval vyše 700 nových slovenských skladieb. Dnes sa tento festival snaží byť hybnou silou tvorivého potenciálu Slovákov v Srbsku a v tom ho podporujú aj ustanovizne kultúry a médiá, ktoré prispievajú k jeho zviditeľňovaniu.

 

Zakladatelia a organizátori festivalu:

Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Miestne spoločenstvo Selenča

Obec Bač

Pravidlá Festivalu Zlatý kľúč (Schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a verifikované 23. júna na zasadnutí NRSNM)

Jana Vukovićová, nositeľka ceny za interpretáciu, spieva víťaznú skladbu Miliny Sklabinskej Zmysel dýchať v roku 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu si môžete vypočúť skladby z najnovších ročníkov festivalu Zlatý kľúč