Cena Ondreja Štefanka v rukách Viery Benkovej

22. marca 2011
Nadlak v Rumunsku sa môže pochváliť ďalšími kultúrnymi podujatiami, ktorými sú slávnostné udelelnie ceny Ondreja Štefanka a medzinárodný seminár venovaný slovenskej dolnozemskej próze.

Medzinárodný seminár, ktorý sa každoročne organizuje v rumunskom Nadlaku, bol tohto roku venovaný slovenskej dolnozemskej próze. V rámci Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku bolo rozhodnuté, aby sa priestor medzinárodného seminára venoval zhodnoteniu slovenskej dolnozemskej prozaickej tvorbe 20. a  začiatku 21. storočia.

 Z dôvodov obsahovej náplne sa medzinárodný seminár konal pod názvom Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Téma tohto seminára zarezonovala kladnou odozvou, resp. mnohopočetnými prihláškami, ktoré sa do rúk organizátorov dostali z viacerých štátov, a to z Maďarska, Slovenska, Srbska, Česka a Rumunska.

Vlani témou seminára bola slovenská dolnozemská poézia, a tak na tohtoročnom seminári svetlo dňa uzrel zborník z minuloročného seminára Ponad vek slovenských dolnozemských básnických generácií, ktorý vydala Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku s finančným príspením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na seminári sa aktívne zúčastnilo 30 referujúcich, kým ostatní svojími príspevkami prispejú k náplni zborníka z tohtoročného seminára.

Momentka z udelenia Ceny Ondreja Štefánka 2011

Foto: Andrej Meleg

V rovnakom čase sa v Nadlaku konalo ešte jedno nie menej významné podujatie, ktoré sa koná v organizácii tej istej spoločnosti, a v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Z dôvodu zachovania pamiatky na významnú osobnosť Ondreja Štefanka sa každoročne udeľuje cena, ktorá je nazvaná jeho menom.

Tohtoročné slávnostné udelenie ceny Ondreja Štefanka bolo vykonané podľa rozhodnutia poroty, nasledovne: cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete získala poetka Viera Benková zo Srbska, kým za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete cenu získala Etelka Rybová z Maďarska.

Anna Struhárová
V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.