Za Štefanom Suchanským

20. apríla 2011
Dňa 17. apríla 2011 po ťažkej chorobe zomrel profesor, riaditeľ Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a bývalý primátor mesta Nadlak Štefan Suchanský.

Štefan Suchanský sa narodil 4. októbra 1936 v Nadlaku, kde ukončil aj stredoškolské štúdiá na slovenskej pedagogickej škole. Vyštudoval rumunský jazyk a literatúru a dejepis na Univerzite Babeş-Bolyai v Cluj-Napoca.

Po ukončení vysokej školy v roku 1958 celý svoj aktívny život pôsobil ako profesor rumunčiny na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V období 1973 – 1982 bol riaditeľom lýcea.

V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, členov jeho kolektívnych orgánov na miestnej a celoštátnej úrovni.

Od roku 1990 – 2000 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Nadlaku za DZSČR.

V období 2000 – 2008 bol primátor mesta Nadlak, kde kandidoval v mene DZSČR.

 

Rozlúčka so zosnulým bola 18. apríla 2011 na evanjelickom cintoríne v Nadlaku.

V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.