Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - dvadsaťročné

13. decembra 2011
V sobotu 10. decembra 2011 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo slávnostné otvorenie 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku.

 

Tohto roku koncom novembra uplynulo dvadsať rokov od založenia ústredného výstavného podujatia slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov v Srbsku. Prehliadka aktuálnej tvorby slovenských vojvodinských akademických maliarov, grafikov a sochárov dáva nám možnosť nazrieť a zvážiť, kam smeruje naše výtvarné umenie, tvoriace významný segment súčasnej kultúry slovenského spoločenstva v Srbsku...Vladimír Valentík

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku bolo založené roku 1991 a patrí medzi najvýznamnejšie výtvarné podujatia vojvodinských Slovákov. Toto podujatie možno chápať ako prehliadku aktuálnej výtvarnej tvorby slovenských výtvarníkov v Srbsku.

Slávnostné otvorenie 11. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Foto: Andrej Meleg

V sobotu 10. decembra 2011 v Modrom salóne budovy Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 7. Výtvarnícke snemovanie, ktoré sa pravidelne organizuje na aktuálne témy slovenského výtvarníctva v Srbsku. Po snemovaní v Galérii Zuzky Medveďovej bolo slávnostné otvorenie 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré príhovorom spečatila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

V Galérii sú vystavené diela 21. umelcov, a to Jána Agarského, Miška Bolfa, Miry Brtkovej, Pavla Čániho, Michala Ďurovku, Viery Fajndovićovej - Súdiovej, Márie Galátovej - Ćirovićovej, Márie Gaškovej, Milana Grňu, Martiny Hlodovej, Marijana Karavlu, Martina Kizúra, Jozefa Klátika, Ivana Križana, Pavla Popa, Zvonimíra Pudelku, Jána Stupavského, Milana Súdiho, Jaroslava Šimoviča, Rastislava Škulca a Daniely Triaškovej. Každý zo spomenutých výtvarných umelcov predstavil ukážku z vlastnej najnovšej tvorby.

Vystavené diela slovenských akademickým maliarov

Foto: Andrej Meleg

Ako i samotný komisár bienále Vladimír Valentík poznamenal jedenáste bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku je – zdá sa – etablovanou umeleckou prehliadkou. Ničoho priveľa – ničoho primálo. Teda, je to výstava na správnu mieru, ktorá adekvátne odzrkadľuje aktuálny stav nášho profesionálneho výtvarníctva.

Cena Karola Miloslava Lehotského za najlepšiu výstavu medzi dvomi bienále bežného roku bola udelená akademickému grafikovi a maliarovi Pavlovi Čánimu. Práca známeho výtvarníka neraz získala mnohé ocenenia. V novembri bežného roku sa v Novom Sade uskutočnila medzinárodná výstava, na ktorej bolo predstavených 130 vybraných prác resp. malých grafík – exlibrisov pre interkultúrny dialóg. Medzinárodná porota z vystavených prác zvolila šesť najlepších medzi ktoré patrí i práca Pavla Čániho.

Autori prác vystavených na 11. bienále slovenských výtvarných umelcov v Srbsku

Foto: Andrej Meleg

Výkupnú cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tohtoročnom bienále získala akademická maliarka Mira Brtková. Práca oboch ocenených akademických maliarov obsahuje prvky slovenskej ľudovej tradície.

Bienále slovenských výtvarníkov nadobúda dôležitosť, okrem samotnej tradície realizovania, i tým že NRSNM vyhlásila práve bienále za kultúrne podujatie s osobitným významom pre slovenskú menšinu.

Výtava je pre všetkých záujemcov otvorená do 31. decembra 2011.

 

Anna Struhárová
V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.