Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie

1. septembra 2010
Náš popredný spisovateľ, prekladateľ, bibliograf a literárny kritik Víťazoslav Hronec vydal svoje kapitálne dielo – Chrestomatiu slovenskej vojvodinskej poézie.

Odovzdanie autorského výtlačku Víťazoslavovi Hroncovi

Foto: Oto Filip

Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie, ktorú vydalo Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bola odprezentovaná na oslave tretieho výročia od založenia SVC, ktorá sa konala včera, 31. augusta 2010 v Báčskom Petrovci. Chrestomatia na vyše 500 strán zahŕňa básnickú tvorbu spisovateľov pôsobiacich na týchto priestoroch v období od druhej polovice 18. storočia až po súčasnosť. Úhrne je zastúpených 82 autorov, ktorých texty zostavovateľ sem zaraďuje na základe estetickej nosnosti, ale aj skĺbenosti s tunajšou slovenskou básnickou tradíciou s cieľom identifikovať určité vzájomnostné vzťahy v rámcoch nášho literárneho kontextu a zároveň vytvoriť určitý celok slovenskej vojvodinskej poézie.

Najnovšie vydania Slovenského vydavateľského centra

Foto: Oto Filip

Autorský výtlačok tejto novej knihy odovzdal riaditeľ SVC Vladimír Valentík, ktorý vo svojom príhovore prezradil, že Víťazoslav Hronec od dnešného dňa končí svoju profesionálnu pracovnú dobu a stáva sa penzistom a spisovateľom na voľnej nohe.

Momentka z oslavy tretieho výročia SVC

Foto: Oto Filip

V rámci oslavy Slovenského vydavateľského centra, ustanovizne ktorá vznikla roku 2007 odštiepením sa od akciovej spoločnosti Kultúra v Báčskom Petrovci a ktorá sa zameriava na vydávanie slovenskej literatúry ale i časopisov (Zornička, Nový život, Rovina) a Národného kalendára, odznela aj promócia novej zbierky básní spisovateľa Michala Ďugu. Kniha pozostáva zo štyroch celkov (Na križovatke, Minulosť, ARS poetica a Výkrik človeka), do ktorých autor zaradil 39 básní. Na začiatku samostatne stojí báseň Krajina divých jabloní, podľa ktorej je pomenovaná aj celá zbierka.

Foto: Oto Filip

Katarína Mosnáková
V sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku v dňoch 19. až 22. mája 2022 prebiehala medzinárodná konferencia.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.