Divadelný festival DIDA

Názov podujatia:

Divadelný festival DIDA ( Divadelné Inscenácie Dolnozemských Autorov)

Dátum konania:

marec - apríl

Miesto konania:

Pivnica

Staropazovskí divadelníci zahrali Zberné stredisko autora Sinišu Kovačevića
Foto: Ivan Hríb

Stručný obsah:

Divadelný festival DIDA sa zrodil v rámci podujatia DNI JANKA ČEMANA roku 1995. Keď sa OD Janka Čemana podujalo organizvať tento festival, jeho prvoradým cieľom bolo obnoviť divadelnú činnosť v Pivnici, povzbudiť záujem domáceho publika a širšej verejnosti o dramatické umenie, zachovať pamiatku na Janka Čemana, pivnického rodáka a popredného slovenského vojvodinského prozaika a dramatika, ako i podnecovať tunajšiu pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu.

Časom sa k týmto zámerom pripojili aj ďalšie a náročnejšie ciele: prekonanie lokálnych rámcov a prerastanie festivalu DIDA na vojvodinské, ba aj medzinárodné podujatie.

Každý festival je poznačený aj sprievodnými akciami retrospektívneho, informačného, propagačného, výchovno-vzdelávacieho alebo iného rázu. Festival sa tradične organizuje v posledný marcový a prvý aprílový víkend.

Organizátor festivalu:

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica