Činnosť Ústavu

V tejto položke najdete správy o činnosti ÚKVS ako aj krátkodobé a strednodobé plány, ktoré ÚKVS mieni realizovať.

Týmto chceme našu činnosť urobiť transprentnou a poskytnúť priestor na interakciu.

 

Ponúkame aj zhrnutie činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v rokoch 2009 - 2019, ktorý vznikol pri príležitosti osláv 10. výročia ÚKVS. Môžete si ho prečítať v rubrike Z môjho aspektu, respektíve na linku:

V znamení 10. výročia pôsobenia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov