PIVNICA / Spolok žien Pivnica

Spolok žien Pivnica bol založený v roku 1933. Jeho činnosť bola naposledy obnovená v roku 2004. V roku 2013 zaznamenal aj veľké jubileum a to 80 rokov od prvého založenia Spolku žien. Svoje miesto si teraz približne tridsiatka členiek našla v diakonickom dome. Svojou činnosťou je spolok špecifický práve humanitárnym zameraním. Členky sa starajú aj o starších ľudí, pomáhajú s varením i roznáškou jedla. Pre deti zo sociálne slabších rodín zbierajú šatstvo.

Z činnosti 2014 – 2015

Podieľajú sa aj na zabezpečovaní ošetrovateľskej služby. Počas roka organizujú mnoho prednášok. V marci 2015 sa uskutočňuje prednáška lekárky o cvičení vhodnom pre staršie ženy. Spolkárky pracujú aj s deťmi základnej i materskej školy. Učia ich nielen pripravovať palacinky, ale aj iné jedlá. Zaúčajú ich do ručných prác, pričom im rozprávajú príbehy.

Spolok žien PivnicaSpolok žien Pivnica

 

Keďže členky spolku majú blízko ku knihám a literatúre všetkého druhu, popri tradičných priadkach, krojovej či krumpľovej zábave a činnosti speváckej skupiny spolku žien, rozhodli sa v tamojšom združení pred piatimi rokmi organizovať Literárne stretnutie. Na ňom sa vždy druhý víkend v septembri stretnú ženy z ostatných spolkov a prezentujú svoje nárečím písané texty z rozličných slovenských osád Vojvodiny.

V roku 2014 si priatelia slova mohli na podujatí takto vypočuť 19 príbehov. V diakonickom dome pripravili nádherne nainštalovanú výstavu družbovských ručníkov, krojov, ručných prác, nábytku a predmetov z minulosti svojich predkov. Podujatia sa zúčastnili ženy, ktoré chcú písať, ale väčšina z nich nemala možnosť prezentovať sa, zverejňovať texty či básne, hoci mnohé kladú spomienky na papier a majú vlohy na písanie. Z Literárneho stretnutia každoročne vyjde zborník textov. Vydáva ho pivnický Spolok žien v spolupráci s Gerontologickým centrom.  

Predsedníčkou Spolku žien Pivnica je Anna Valašeková.

email: spolokzienpivnica@gmail.com

Monika Necpálová
Pozri aj: 

Združenia slovenských žien