LALIŤ / Združenie slovenských žien v Laliti

V súčasnosti na kultúrnom poli v Laliti pôsobí Združenie žien Matkino srdce. Zakladanie Združenia žien datuje ešte z roku 1938, keď sa menovalo Priatelia detía malo predovšetkým humanitárne zameranie. Od obdobia Druhej svetovej vojny svoju prácu vykonávali ako A. F. Ž. do roku 1995, keď sa premenovali na Matkino srdce. V tomto združeníje dnes 50 členiek, ktoré usilovne pracujú a stretávajú sa dvakrát do týždňa.

Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová

Združenieročne usporiada štyri veľké výstavy: ku ôsmemu marcu, veľkonočnú, Keď chlebom vonia zem (žitnú) a jesennú. Prostriedky ktoré sa získajú z výstav si dávajú do vlastného fondu a na ten spôsob sa môžu ďalej venovať organizovaniu výletov a spolupráci s inými spolkami. Od svojho založenia, čiže obnovenia činnosti, združeniespolupracuje so všetkými spolkami z Báčky, Banátu a Sriemu.

Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová

Keďže miestnosti na stretávanie a prácu nemali, roku 2007 si prenajali dom a z toho sa neskoršie zrodila idea o založení etnodomu. Etnodom v Laliti sa nachadza na Hlavnej ulici a bol otvorený 2. augusta roku 2007. V ňom sú nainštalované izba, kúpelňa a špajza. Tiež je upravený aj dvor, kde sa nachádzajú predmety staré vyšše sto rokov. Členky etnodomu privítali sem mnoho hostí a návštevníkov tak zo Srbska ako i zo zahraničia.

Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová
Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová

Roku 2008 združenieprvýkrát organizovalo krojovú zábavu. Bežného roku sa s týmto podujatím pokračovalo. Združenie sa prezentovalo vo vlastnej obci na etnofestivale, potom v Hložanoch, na Tamburica-festev Deronjach. Jeho členky boli aj v Kulpíne na podujatí Svadba a v Báčskom Petrovci na SNS. Naplánované majú ešte dve cesty – do Jabukovca, kde by sa mali predstaviť so stánkom ručných prác a do Mošoviec (Slovenská republika), kde by na jarmok zavítali s ručnými prácami a so slovenskými koláčmi.

Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová
Etnodom v Lalite
Foto: Marína Kováčová
Marína Kováčová
Pozri aj: 

Združenia slovenských žien